Teknisâš palvâlusah


Teknisâš tooimâ alemus merideijee orgaan lii teknisâš lävdikodde, mon toimâsuárgán kuleh


- pirâstoimâ, huksin, sajepalvâlustoimâ já ovtâskâsmaađijääših
- sajattâhkaavam já pirrâs vuávám
- eennânkevttim- já huksimlaavâ miäldásâš toimâm huksimkocceemvirgeomâhâžžân
- eennâmamnâslaavâ miäldásâš pargoh
- jotolâhvavlij, kááđui, torij, muorâstuvâi yet. kocceem
- skuottâvyeijimriäidulaavâ miäldásâš pargoh

   Huksendárkkistus

Lávvaráhkadeapmi
Viessosajit

Laatumaa viessosajit
Hámmanat
Teknihkalaš ossodaga máhcahat

 

Teknihkalaš ossodaga organisašuvdna ja bargit

 

Print icon print page
share page: