Äššigâsregisteráid vuorkkimnáál persovntiäđuh já toi kieđâvuššâm

Aanaar kieldâ sosiaal- já tiervâsvuođâtooimâst čuággojeh palvâlus adelem tááhust tarbâšliih tiäđuh äššigâsregisteráid. Äššigâsregisterij tiäđuh pyehtih leđe pááppáräššikirjeh, šleđgâlâžžân vyerkkejum äššigâstiätuvuáháduvváid tâi eres häämist, ovdâmerkkân röntgenkovveen. Äššigâstiäđuh láá syeligâsah, ijge taid pyevti luovâttiđ ulguupiälásáid äššigâs mieđâhánnáá, jis tiäđui luovâtmân iä lah laavâst miäruštâllum eromâš aagah.

Uážuh tiäđuid registerijn, toid vuorkkimnáál tiäđuin já tiäđui kevttimuulmijn jieijâd palvâlus adeleijee toimâsaajeest.

Tust lii äššigâssân vuoigâdvuotâ tärhistiđ olssâd kyeskee tiäđuid já vaattâđ tuu mielâst puástu tâi palvâlus adelem tááhust taarbâšmettum tiäđu tivvoom, tievâsmittem tâi meddâlistem. Täärhib monâttâllâmravvuid uážuh jieijâd palvâlus adeleijee toimâsaajeest.

Taat informaatiokenigâsvuotâ vuáđuduvá persovntiätulaavâ 25 §:n.

Aanaar kieldâ
Sosiaal- já tiervâsvuotâlävdikodde

Luámáttuvah:

Potilastietojen tarkastuspyyntö

 

Print icon print page
share page: