Lájádâshuolâttâs já aassâmpalvâlusah

Seŋgâuásádâh, Sairaalantie 15, Avveel

Pyeccei suáitidijn pivdoo kevttiđ njuolgâ numerijd, maid uážžu seŋgâuásáduvâst. Njuolgâ numereh kiävttojeh tme 21 räi. Puhelinääigih uásádâhtuáhtárân väriduvvojeh uásádâhčällee peht. Pyecceeh puátih uásádâhân tuáhtár vuolgâttemin kocceemluándusávt tâi munesopâmuš mield. Omâháin lii máhđulâšvuotâ uásálistiđ tiipšon já táárbu mield ijjâdiđ tiervâsvuotâkuávdáást. Pärnipyeccei puotâ tuáivoo, ete nubbe vanhimijn lii mield uásáduvâst. Pyeccee puáhtá pyehtiđ mieldis jieijâs persovnlijd tävirijd, tegu hygieniapiergâsijd já kevttiđ jieijâs pihtâsijd uásáduvâst orodijnis. Jieijâs talhâsreseptijd sehe persovnlijd talkkâsijd kannat väldiđ fáárun uásádâhpajan.

Tiäđustâlmeh:

Uásádâhtipšoo, puh. 0400 437 015

Seŋgâuásáduv tipšooh, puh. 040 770 9186 tâi 040 756 6586

Uásádâhčällee, puh. 0400 501 684

Männikkö palvâlempäikki, Männiköntie 4, Avveel

Männikkö palvâlempäikki lii pehtilistum palvâlemaassâm ohtâdâh. Palvâlempäikki hamâšuvá neelji uásáduvâst, moh láá Hilla, Puolukka, Kaarnikka sehe Mustikka. Ohtsis palvâlempääihist láá 58 ässeesaijeed. Ässeeh uážžuh pirrâjándurlii tipšompalvâlem lasseen mälispalvâlusâid sehe toorjâpalvâlusâid.

Tiäđustâlmeh:

Lájádâstipšom jođetteijee, puh. 040 622 7744
Västideijee pyecceitipšoo, puh. 040 652 6838
Attendo Aurora tipšompäikki, Rantapolku 1-3, Avveel

Attendo Aurora tipšompäikki lii moodeern já makkuutteijee pehtilistum palvâlemaassâm tipšompäikki 22 ässei.

Tiäđustâlmeh:

Tipšompääihi jođetteijee, puh. 044 494 3920

Hoivakoti Anna ja Aapeli, Mutamaantie 18, Avveel

Anna ja Aapeli lii priivaat tipšompäikki, mast láá čiččâm ässeesaijeed pehtilistum palvâlemaassâm tarbâšeijee äššigâssáid. Aanaar kieldâ peht palvâlussáid ucâluvvee ulmui tahhoo persovnlâš máksučonnâsem palvâlem- tâi vajoidittempaajeest.

Tiäđustâlmeh:

puh. 040 534 8881 tâi 050 414 6884

Ovdánemváddupalvâlusah

Ovdánemváddupalvâlusâiguin uáivilduvvojeh puoh toh palvâlusah, moh pyevtittuvvojeh ovdánemvádulâš ulmui, ko almoliih palvâlusah iä lah tuárvi.

Toimâmkuávdáš, Kaamostie 15, Avveel

Toimâmkuávdáš lii áávus argâpeeivij válduášálávt tme 9-15. Toimâmkuávdáá pargo- já peivitoimâm ulmen lii orniđ ovdánemvádulâš ulmuid toimâm, main tuárjojeh ulmuu toimâmnaavcah. Toimâm heiviittuvvoo ohtâgâslávt ulmuu pyereestvaijeem, argâeellim já uásálâšvuođâ tuárjon.

Tiäđustâlmeh:

Ovdánemvádduhuolâttâs stivrejeijee, puh 0400 729 806

Pargotoimâm puh. 040 589 3025 / 040 532 4881

Peivitoimâm, puh. 040 372 6971 / 040 325 8138

Juávkkupäikki Kaamosranta, Kaamostie 15 A, Avveel

Kaamosranta lii ovdánemvádulij ulmui juávkkupäikki, mast láá 10 láiguaassâmvisted sehe ohtâ luámutipšomviste. Kaamosrantast pyevtittuvvoo pehtilistum palvâlemaassâm.

Tiäđustâlmeh:

Ovdánemvádduhuolâttâs stivrejeijee, puh. 0400 729 806

Juávkkupäikki Kaamosranta, puh. 0400 739 703

 

 

 
Print icon print page
share page: