Jođettem já kocceem


Párnái kieldâlâš peivitipšo lii čuoviittâslävdikode vuálásâš toimâ. Aanaar kieldâ peivitipšo ovdâsvástádâsolmožin tuáimá peivitipšo hovdâ. Peivitipšo hoovdâ pargoid kuleh peivitipšo jođettem, stivrim já pargojuávkkuhaldâšem sehe párnái peivitipšosoijiimeh, -miärádâsah já -máksumiärádâsah.

Peerâpeivitipšostivrejeijee västid Avveel já Tiärmáá kuávlu peerâpeivitipšoost. Peerâpeivitipšostivrejeijee pargoid kuleh peerâpeivitipšo stivrim, párnái peivitipšosoijiimeh já -miärádâsah.

Peivitipšo hoovdâ já peerâpeivitipšostivrejeijee fättee pyeremusâh argâpeeivij tme: 9.00-11.30 koskâsâš ääigi.

Ohtâvuođâtiäđuh

Peivitipšotoimâttâh:
Čuj. Kunnanvirasto, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo

Peivitipšo hovdâ Pirkko Saarela
puh. 040 744 1259
Email: pirkko.saarela@inari.fi

Peerâpeivitipšostivrejeijee puh. 040 744 1210 
Email: aila.niemela@inari.fi
Print icon print page
share page: