Vaaldšemkääzzkõõzz

Kåå´ddest lij ee´jj 2007 aalǥâst a´lttääm tuåimmjumuužžes vaaldšemkoontâr_nõmmsaž
organisaatia (tuâljõž takaikääzzkõõzz). Vaaldšemkonttra lij kõskkuum ääi´jben pi´dǧǧõttumnalla
åårrai kå´ddvaaldšem da lu´vddkoo´ddi veä´ǩǩteei tuåimmjumuš.
Vaaldšemkonttrest hååidad vääžnben klasstõõlee´l ä´ššǩee´rjikääzzkõõžžid, täällkääzzkõõzzid da
atk-kääzzkõõzzid.

 

Takaikääzzkõõzzid kooll še jee´respääi´ǩest, hå´t škooulin, åårrai
koontârpersonkå´dd. Vaaldšemkonttâr tuâjjan lij ra´ddjed te´lfon- da vuä´pstemkääzzkõõzzid. Nk. määŋgkääzzkõzpääi´ǩ liâ ânn’jõõzzâst te´lfonkuvddlõõzz õõldâsvuõđâst. Vaaldšemkonttâr ouddooumâž lij vaaldšemjåå´đteei Pentti Tarvainen. Tuåimmjumuš vuâđđââvv
ä´rtteltuõjju.

 

Kuntalain 16 §:n mukaan kunta päättää hallintonsa järjestämisestä kuntalaissa säädetyllä tavalla. Hallinnon järjestämiseksi valtuusto hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä. Kunnan hallinto on järjestetty hallintosääntöllä.

Inarin kunnan hallinto-osasto vastaa ensisijaisesti valtuuston ja kunnanhallituksen tarvitsemista ja kunnan yhteisistä hallinnollisista ja muista palveluista. Hallinnollisia yhteisiä palveluja ovat ensisijaisesti kunnallisen demokratian toteutumiseen liittyvät ja sitä tukevat talous- ja toimintasuunnittelu ja erityisesti konsernitilinpäätöksen ohjaus sekä valtuuston ja kunnanhallituksen tarvitsemat tukipalvelut. Hallinto-osastolla on huolehdittu myös kunnan yhteisestä tietohallinnosta ja työsuojelusta. Kuntalaisten turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvän suunnittelun yhteensovitus kuuluu hallinto-osaston tehtäviin.

Käännettävänä

 

› Hallinnon henkilöstö

Vaalit

› Talous- ja velkaneuvonta

› Kalatalouden kehittämisrahasto

› E.J. Längmanin rahasto

› Hallinto-osaston palaute

Print icon print page
share page: