Piârtuâjj

Piârtuâi taʹrjjeed päärnaisuõʹjjeem äävhuõl tueʹrjjeemtuåimmen.
Tän diõtt Aanar kååʹddest tuåimmai piârtuâjjlaž.

Piârtuâi jurddân lij tueʹrjjeed piârrjid kaunnât räʹtǩǩumuužžid jieʹllem šuurab da uuʹccab
proʹbleʹmvueʹjjid. Piârtuâi veäʹǩǩvuõđ vuäitt vuäǯǯad piârri arggjieʹllem vaaldšem diõtt,
puärrazvuõđ staanmõʹšše, päärnai hååid da šõddeem proʹbleeʹmi räʹtǩǩem diõtt, piârri risttreeidai
čiõlggumuʹšše da õhttsažtuåimmjumuužž oʹnnstem diõtt, krootai šõddi muuttâsvueʹjji
vaikkâdvuõđid dno.

 

Piârtuâi tuejjeet jiõčč ääʹššest äʹššla dååma. Vuõssmõs kaaunõõttâm poodd jeäʹlet čõõđ aaʹššid, kook piârrjest tuejjee huõl da måkkam veäʹǩǩvuõđ piâr tõõi čiõlggumuužžâst kaiʹbbai.

Piârrjin õõutsââʹjest tuʹmmjet kuånstid da plaan, koin vueʹjj ääʹljet pueʹreed.
Piârtuâi äʹššliʹžžen vuäitt pueʹtted sosialtuâjjla eʹtǩǩõõzzâst leʹbe piârri täättast.

Aanar kååʹddest tuåimmje piârtuâjjla:

teʹl. 0400-357827  

Print icon print page
share page: