Piârtuâjj

Piârtuâi ta´rjjeed päärnaisuǧ´jjeem äävhuõl tue´rjjeemtuåimmen.
Tän diõtt Aanar kåå´ddest tuåimmai piârtuâituâjjlaž.

Piârtuâi jurddân lij tue´rjjeed piârrjid kaunnât rä´tǩǩumuužžid jie´llem šuurab da uu´ccab
pro´ble´mvue´jjid. Piârtuâi veä´ǩǩvuõđ vuäitt vuäǯǯad piârri arggjie´llem vaaldšem diõtt,
puärrazvuõđ staanmõ´šše, päärnai hååid da šõddeem pro´blee´mi rä´tǩǩem diõtt, piârri risttreeidai
čiõlggumu´šše da õhttsažtuåimmjumuužž o´nnstem diõtt, krootai šõddi muuttâsvue´jji
vaikkâdvuõđid dno.

 

Piârtuâi tuejjeet jiõčč ää´ššest ä´ššla dååma. Vuõssmõs kaaunõõttâm poodd jeä´let čõõđ aa´ššid, kook piârrjest tuejjee huõl da måkkam veä´ǩǩvuõđ piâr tõõi čiõlggumuužžâst kai´bbai.

Piârrjin õõutsââ´jest tu´mmjet kuånstid da plaan, koin vue´jj ää´ljet pue´reet.
Piârtuâi ä´ššli´žžen vuäitt pue´tted sosialtuâjjla e´tǩǩõõzzâst le´be piârri täättast.

Aanar kåå´ddest tuåimmje piârtuâituâjjla:

te´lf. 0400-357827