Sosialtuâjj

 

Sosialkoontâr lij kå´ddve´rǧǧpõõrt ǩe´rjjpõõrt beällsaž suäjast, sizz mõõnnmõš jåå´ttem uusâst.

Päärnaisue´jjeem sosialtuâjjla da piârtuâjjla tuåimmpäi´ǩǩ lij addrõõzzâst METSÄTIE 5, 99800 ´VVEL

Vuä´pstõs da ääi´jva´rrjumuužž sosialtuâjjlaid

Sosiakonttâr pravlee´nn’ja te´lf 016 687 274, 040 534 3924, lij äävai vu – pi čiâss. 9-15.

Te´lfonäi´ǧǧ

Vu´vddsosialtuâjjlai te´lfonäi´ǧǧ lij vu – pi čiâss 12.30-13.30. Kontaktvuõđvälddmõõžž kåå´dd kuvddlõõzz pääi´ǩ, te´lfon 016 687 111

Päärnaisue´jjeem sosialtuâjjla te´lfonäi´ǧǧ lij vu – pi čiâss 9.00 - 10.00. Te´lfonnââmar lij 016 687 269 le´be 040 552 0681.

Sosialpei´vvrõõttmõš

Sosialpei´vvrõõttmõš vu – pi čiâss 8 - 16 te´lfonnââmar 040-3514150. Jee´res aai´jin (jeä´ǩǩääi da neä´ttellooppin) takai jie´ttnââmar 112.


SOSIALTUÂJJ