Puõcci- da sosiaaläʹššooumaž


Puõcciäʹššooumaž

Puõcciäʹššoummu tuâjjan lij vuäʹpsted da vieʹǩǩted puõcci vuõiggâdvuõđid kuulli aaʹššin.

Puõcciäʹššooumaž lij poppâʹttemnalla väʹlddvuâkkõõzz mieʹldd vuõssaarǥâst piâtnca. Siâzztõõlât, što persoonlaž jeällmõõžž vääras vaʹrrjet ääiʹj. Puõcciäʹššoummu tuâjjlõnnj lij Lappi kõõskõspuõccipõõrtâst (ođđ veeideemvueʹzz 1. ǩeeʹrdest).

Õhttvuõtt-teâđ

vu–pi veʹrǧǧääiʹj, teʹlfon-nââmar 040 506 0083
Puõcciäʹššooumaž Sirpa Elkki, sirpa.elkki@lshp.fi

Liŋkk: https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/potilaan-asema-ja-oikeudet-oikeudet (âânn seʹst še sääʹmǩiõllsaž Valvira brosyyrid "Puõcci vuõiggâdvuõđ")


Sosiaaläʹššooumaž

Sosiaaläʹššooumaž vuäʹppast äʹššniiʹǩǩid sosiaalhuâl äʹššneǩlääʹjj suåvldummša kuulli aaʹššin, vieʹǩǩat äʹššneeʹǩǩ lääʹjj meâldlaž mošttʼtõʹsse kuulli aaʹššin, teâđat äʹššneeʹǩǩ vuõiggâdvuõđin di tåimm äʹššneeʹǩǩ vuõiggâdvuõđi oouʹdeem da tieuʹddem diõtt. Aanar kåʹdd vuästt sosiaaläʹššoummu kääzzkõõzzid Merikratos Oy:st:

https://www.merikratos.fi/ammattilaisille/sosiaali-ja-potilasasiamies

Rekisterčiõlǥtõs sosiaaläʹššooumažkääzzkõõzzâst, rekisteeʹr õõʹnni Merikratos Oy

Õhttvuõtt-teâđ

Sosiaaläʹššoummu Soitula Maija-Kaisa da Saarinen Saana
Vuäʹpstõs mâ–ne čiâss 10–13, teʹl. 050 341 5244
Neʹttpååʹšt: sosiaaliasiamies@merikratos.fi

Pååʹštaddrõs:
Merikratos Oy / sosiaaläʹššooumaž
Ruissalontie 11 b
20200 Turku

Print icon print page
share page: