Njääʹlm tiõrvâsvuõtthuâll

Õhttvuõtt-teâđ
Äiʹǧǧvaʹrrjummuš 040 830 8936

Âʹvvel pääʹnnpõrtt
Sairaalantie 15, 99800 Âʹvvel,
äävai vu–ne 8.00–16.00 da pi 8.00–14.30

Aanar ceerkavsiid pääʹnnpõrtt
Saarikoskentie 4B 2. ǩeʹrdd, Aanar
Äiʹǧǧvaʹrrjummuš 040 830 8936
vu–ne 8.00–15.00
pi 8.00–13.30

Ääiʹj njääʹlm tuʹtǩǩummša vuäǯǯ 1–3 määnpââʹj seʹst.
Vuõiǥeemhååid da kirurgia tuejjeet taarb mieʹldd.

Škooulniiʹǩǩid vuõltteet kååčč domoi. Puk ouddškooulniiʹǩǩid, 1.-, 3.-, 5.- da 8.-klassniiʹǩǩid täʹrǩstet tõn eeʹjj, jeärrsi vueʹzzeld jääʹǩǩtet pääʹnndåhttar meäʹrtõõllâm oummu meâldlaž täʹrǩstemkõõsk.

Vuâlla škooulâkksaž 1-, 3-, 5- da 6-ekksaž päärnaid vuõltteet kååčč domoi.

Vuõrâsoummu da mättʼtõõtti âʹnne huõl jiijj äiʹǧǧvaʹrrjummšest.

Kååccmõš

Ǩirrsallaš čueʹccem- da pååʹmehšõddmõõžžin ääiʹj vuäǯǯ aarǥi seämma peeivže äiʹǧǧvaʹrrjemnââmrest teʹl. 040 830 8936 (vu–ne čiâss 8.00–15.00, pi 8.00–13.30).

Neäʹttel-looppi da arggpõõʹzzi jäʹrjstet Lappi lannu õhttsaž pääʹnndåhttarkååccmõõžž. Kååccmõš lij vuârstes juõʹǩǩ kååʹdd tiõrvâsvuõttkõõskõõzz pääʹnnpõõrtâst čiâss 9.30–12 kõõskâst.

Lappi lannu õhttsaž pääʹnndåhttarkååccmõõžž teʹlfon-nââmar lij 010 633 8330.

Print icon print page
share page: