Siõrriekksaišõddeemplaan (vasu)

 
Aanar kåå´ddest lij rajjum kåå´dd siõrriekksaišõddeemplaan (VASU), kåå´tt vuä´ppast pei´vvhååid šõddeemtuåimmjumuužž  vääžnaivuõđ da lij vuâđđan pei´vvhåiddõõutilååǥǥai jii´jjes siõrriekksaišõddeemplaanid.

Vuâđđteâđaid päärnast-blaŋkk
Blaŋkk âânn se´st vääžnmõš teâđaid päärnast da kontakt-teâđaid da tõt tiuddeet pei´vvhåiddpääi´ǩ diõtt päärna hååid älggmõõžžâst.

VASU tuejjeet õõutsââ´jest puärrsi da personkoo´ddivui´m da tõn čõõđtumuužž ärvvtõõlât põõššinalla. Pei´vvhåiddvuõi´ǧǧeeja preemm plaan piârpei´vvhååid beä´lnn da lij mie´ldd plaan tuejjeem poodd, te´l ko taarbšet suu ä´šštobddmõõžž. VASUsaaǥǥstõõllâm


poodd ǩee´rjtet päärna raavsmemvuõđid, õhttsaž praksiizz di hååid da šõddeem täävtõõzzid. Pei´vvhååid beä´lnn liâ vuâlla 3-ekksa da 3-5 ekksa päärna VASU-blaaŋk di 6-ekksaid päärnaid maaddârmätt’tõsplaan -blaaŋk.

SÄ´MMLAŽ PEI´VVHÅIDD´KKSAI PEÂMMPLAAN

 

Print icon print page
share page: