Pei´vvhåidd da maaddârmätt’tõs

 

Inarin kunnassa on järjestetty kunnallista päivähoitoa v. 1974 alkaen. Hoidon piirissä on n. 250 lasta ja heistä huolehtii yli viisikymmentä päivähoidon työntekijää.

 

Perhepäivähoitoa järjestetään pääsääntöisesti hoitajien omissa kodeissa. Päiväkotihoitoa järjestetään kolmessa päiväkodissa. Koltansaamenkielistä ja Inarinsaamenkielistä (ostopalvelu) päivähoitoa järjestetään kielipesissä käyttäen kielikylpymenetelmää. Näätämössä järjestetään ryhmäperhepäivähoitoa.


Päivähoitoa järjestetään osapäivä- tai kokopäivähoitona. Päivähoito ei ole pelkkää päivähoitoa vaan lapsi voi olla vanhempien työvuorojen mukaan vuorohoidossa, joka on keskitetty päiväkoteihin.


Inarin kunnassa järjestetään maksutonta esiopetusta 6-vuotiaille lapsille peruskoulujen yhteydessä ja Saariselän alueen lapsille Saariselän päiväkodissa. Opetuksessa noudatetaan valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta tehtyjä paikallisia opetussuunnitelmia. Esiopetus on laajuudeltaan vähintään 700 tuntia vuodessa (n. 19 h/viikko). Esiopetuksesta ja hakuajoista tiedotetaan vuosittain kunnan toimesta.

Print icon print page
share page: