Pei´vvhååid ä´ššlažregister da lââ´ssteâđaid

Pei´vvhååidast ââ´net pei´vvhååid ä´ššlažregisteer, koon jurddân lij tuåimmjed veä´ǩǩvue´ǩǩen päärnai pei´vvhåiddkääzzkõõzzi tuejjumuužžâst (jm. päärnai pei´vvhåiddsâjjdõõttmõõžž, pei´vvhåidd- da mähsstu´mmstõõǥǥ). Registerčiõlǥtõs lij vuei´nnemnalla
pei´vvhåiddkonttâr ä´ššlažteâđtõõzzin.

Lää´ǩǩ da asetõs päärnai pei´vvhååidast (1973/36 da 239)
Lää´ǩǩ sosial- da tiõrvâsvuõđhuõl ä´ššlažmääusain (1992/734, 2008)
Lää´ǩǩ päärnai dommhååid da privat hååid tuärjjõõzzâst (1996/1128)
Lää´ǩǩ sosialhuõl ä´ššla stattuuzzâst da vuõiggâdvuõđin (2000/812)
Asetõs sosialhuõl ämmatlaž personkåå´dd ââ´ntemõõlǥtõõzzin (2005/608)
Vuâđđmätt’tõslää´jjest (1999/1288)

 

 

Print icon print page
share page: