Ooccmõš da muttâz

 Pei´vvhåiddpaai´ǩid vuäitt ooccâd pâi.
Pei´vvhåiddpäi´ǩǩ âlgg ooccâd mââimõõzzâst 4 mannu ouddâl pei´vvhåiddtaarbšumuužž
älggmõõžžâst. Te´l ko pei´vvhååid tarbb seârvvna šâdd tuâjjpääi´ǩ, mätt’tõõttâm le´be škoou´ljumuužž diõtt ij-ga taarb ääi´jpodd  leäkku ouddtu´mmjumuužžâst, âlgg pei´vvhåiddpäi´ǩǩ ooccâd nu´tt sõrgg ku lij vuäittmõš, seârvvna mââimõõzzâst kue´htt neä´ttel ouddâl ku päärnâž taarbâš håiddpääi´ǩ.

Pei´vvhååid ooccânblaaŋk liâ vuäǯǯamnalla pei´vvhåiddkonttrest kå´ddve´rǧǧpõõrtâst, vä´lddǩe´rjjpõõrtâst di kåå´dd Internetseeidain (www.inari.fi)
Ooccmõõžž õhttõssân â´lǧǧe lee´d puåđčiõlǥtõs pei´vvhåiddmääus mie´rreem diõtt. Addrõõzz, te´lfonnââmardno, muttâz ooccâmteâđain i´lmmtet håiddpäikka da vuõi´ǧǧeeja. Tuâjjpääi´ǩ, tuâjjääi´j da pää´lǩ mõtstõõvvmõõžž i´lmmtet vuõi´ǧǧeeja.

Pei´vvhåiddtaarb puuttâm diõtt â´lǧǧe puärraz särnnad meädda håiddpääi´ǩ, mâŋŋa tõn pei´vvhåiddmääus po´tte. Pei´vvhåiddpääi´ǩ meädda särnnmõš i´lmmtet vuõi´ǧǧeeja ǩe´rjjlânji.

Print icon print page
share page: