Håiddääi´j da håiddtaarb muttâz

 Pei´vvhååidast päärnai håiddääi´j šiõtteet piârri tuâjjaai´ji da hååid taarb mie´ldd. Te´l ko päärnže ooccât jee´res määi´n diõtt ku päärna tõrǥsmõõžžâst, puärrsi tuâjast, mätt’tõõttâm le´be jee´res nåkkmest šõddâm diõtt, håiddäi´ǧǧ šiõtteet čiâss 8.00-16.00 kõ´sǩǩe, jäänmõsân 8 čiâssâd. Päärna beä´lnn ra´vvjõs lij te´l tääu´jmõsân pei´vvlâ´ǩǩsaž le´be jäänmõsân 5-7 čiâssâd/pei´vv pi´štti obbpei´vvhåidd.

 

Inn- da neä´ttellopphååid da  jeä´ǩǩeshååid riâžžât tå´lǩ tuâi, mätt’tõõttâm le´be jee´res seämma ååraš määi´ndiõtt, ij hå´t mâka staarjem’mõõnnmõõžži, maa´tǩi le´be jii´jjes mõõnnmõõžži diõtt.

Print icon print page
share page: