Čeʹvetjääuʹr škooul

Čeʹvetjääuʹr škooul
Čeʹvetjääuʹr škooul lij vuâđđmätt’tõš eeʹǩǩklaassid 1-9 uʹvddi aktiivlaž, kulttuurteäddsallaž škooul.
Čeʹvetjääuʹr škooul väjja 15 škooulneeʹǩǩest jäänaš liâ nuõrttsäʹmmla, koon diõtt škooulâst
tueʹrjjeet jeärben positiivlaž da raʹvves sääʹm kulttuur-identiteett ooudâsviikkmõõžž. Škooulâst
uuʹdet nuõrttsää´m-mättõõzz jieʹnnǩiõllân da veeʹres ǩiõllân. Nuõrttsääʹm ââʹnet vuäittmõõžži
mieʹldd še jeeʹres mättʼtõõttâmčiâssi äiʹǧǧen. Škooul lij siid kulttuurpooddi kõõskõs, da
škooulneeʹǩǩikåʹdd vuässââtt täujja pooddi riâššmõʹsse.
Čeʹvetjääuʹr škooul lij tââʹvbeäʹl pääiʹǩes diõtt luânddlânji meeraikõskksaž. Tõt tuejjad õhttsažtuâi
aivv Taarr raai nuuʹbb beäʹlnn åårrai uʹcc Neiden škooulin. Mõʹnne veeʹrd õhttsažtuâjj lij še
kuâlõksaaʹmivuiʹm Lovozero leʹbe Luujääuʹr škooulivuiʹm.
 
Õhttsažteâđ:

Čeʹvetjääuʹr škooul/Sevettijärven koulu
Sevettijärventie 9076
99930 ČEʹVETJÄUʹRR / SEVETTIJÄRVI
te´l. (016) 672261 da  (0400) 290 390 rehtor Johanna Nieminen
Print icon print page
share page: