´vvel pââibužškooul š

Pââibužškooul škooulâst uu´det vuâđđmätt’tõõzz ee´ǩǩklaassid 7 - 9.
Mätt’tõs lij pââibužškooul da lookkjiškooul škooulpõõrtin.
Aanar kåå´dd vaiddâz ǩiõllprograamm mie´ldd škooulâst lij vuäittmõš mätt´tõõttâd
saksslaǩiõl, ruõššǩiõl, koolm sää´mǩiõl puõtt va´lljeemaunnsân. Sää´mǩiõl mätt’teet še
jiõnnǩiõllân.

Škooul kuâdd vasttõõzz škooulnee´ǩǩi pue´rrjie´llmest, staanvuõđâst da puõ´ttiääi´jest.
Vuässõõttâp KiVaKoulu- da mättjemvuä´pstumuužž ooudâsviikkâmha´ŋǩǩõõzzid.

´vvel pââibužškooul