Âʹvvel pââibužškooul 

Pââibužškooul škooulâst uuʹdet vuâđđmätt’tõõzz eeʹǩǩklaassid 7 - 9.
Mätt’tõs lij pââibužškooul da lookkjiškooul škooulpõõrtin.
Aanar kååʹdd vaiddâz ǩiõllprograamm mieʹldd škooulâst lij vuäittmõš mättʼtõõttâd
saksslaǩiõl, ruõššǩiõl, koolm sääʹmǩiõl puõtt vaʹlljeemaunnsân. Sääʹmǩiõl mätt’teet še
jieʹnnǩiõllân.

Škooul kuâdd vasttõõzz škooulneeʹǩǩi pueʹrrjieʹllmest, staanvuõđâst da puõʹttiääiʹjest.
Vuässõõttâp KiVaKoulu- da mättjemvuäʹpstummuužž ooudâsviikkâmhaʹŋǩǩõõzzid.

Âʹvvel pââibužškooul

Print icon print page
share page: