Yksityisteiden talvikunnossapidon avustaminen

20.04.2020

Tekninen lautakunta päätti 16.5.2018 § 42, että yksityisteiden aurauksen ja talvikunnossapidon avustusperiaatteet hyväksytään seuraavasti:

1. avustusta jaetaan tiekunnille ja yksityisille henkilöille pysyvästi asuttujen talouksien pääsyteiden pituuksien suhteessa,

2. omavastuuosuus on 50 m/tie

3. avustus maksetaan määrärahojen puitteissa €/m, joka maksetaan sille tien osalle, josta on vähennetty 50 metrin omavastuu/tie,

4. tietä on pidettävä käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa. Mikäli myöhemmin ilmenee, että avustushakemus ei ole totuuden mukainen, kunta voi periä maksamansa avustuksen takaisin,

5. tielle, jolla ei ole tiekuntaa, ei samalle tienosalle makseta kahta päällekkäistä avustusta.

6. avustusten hakuaika on talvikauden päätyttyä touko-kesäkuussa. Hakuaika ilmoitetaan paikallislehdessä vuosittain.

Avustusperusteiden muutos tekninen lautakunta 8.4.2020 § 31 kohdat 2. ja 3.

Lisätietoja:
Arto Leppälä
Tekninen johtaja
arto.leppala@inari.fi
puh. 0400 692 363

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: