Vastaa Inarin kunnan TURVALLISUUSKYSELYYN

19.12.2019

Tervetuloa vastaamaan Inarin kunnan turvallisuuskyselyyn

Jokainen voi auttaa parantamaan Inarin kunnan turvallisuutta vastaamalla kyselyyn 31.1.2020 mennessä. Kuntalaiset voivat kertoa muun muassa kuinka turvallisena kokevat Inarin kunnan asuinpaikkanaan tai kuinka huolestunut on siitä, että joutuisi rikoksen tai onnettomuuden uhriksi seuraavien 12 kuukauden aikana. Kyselyssä pääsee antamaan palautetta mistä tahansa huolta aiheuttavasta ja turvallisuutta vaarantavasta asiasta. Kaikki kehittämisideat turvallisuuden parantamiseksi ovat tervetulleita

Kyselytutkimuksen tarkoituksena on tuoda arvokasta lisätietoa kunnan ja muitten viranomaisten käyttöön Inarissa tehtävän turvallisuustyön pohjaksi. Tiedotamme yleisellä tasolla kyselyssä esille nousseista turvallisuushuolista ja kehittämistarpeista kyselyn päätyttyä.Turvallisuuskysely perustuu rikoksentorjuntaneuvoston laatimaan valtakunnalliseen kyselyyn. Yksittäisen vastaajan tiedot eivät ilmene kyselyn tuloksista ja tietoja käsitellään tietoturvallisesti.

Tästä pääset vastaamaan:

TURVALLISUUSKYSELY INARIN KUNTALAISILLE

AANAAR KIELD TORVOLŠVUOVUOŦÂKOIJÂDÂLLÂM

DORVVOLAŠVUOĐAGAŽADEAPMI ANÁRA GIELDDALAČČAIDE

AANAR KÅÅ'DD STAANVUOTTKÕÕJJÕS

Pohjoissaamenkielinen kyselylinkki tulossa

Lomaketta saa paperisena kunnantalon neuvonnasta ja kirjastoista ja sen voi palauttaa Piiskuntie 2, 99800 Ivalo. Kuoreen merkintä ”Turvallisuuskysely”.

Lisätietoja:
Anne-Marie Kalla
Viestintä- ja yhteistoimintapäällikkö
anne-marie.kalla@inari.fi

p. 040 723 0697

Inarin kunta