Valtuuston kokous torstaina 11.6. klo 14.00/ Stream-linkki

03.06.2020

Inarin valtuuston kokous pidetään kunnantalon valtuustosalissa (+ etäyhteys) torstaina 11.6.2020 klo 14.00.
Aanaar stiivrâ čuákkim tuálloo kieldâtáálu stivrâsalist 11.6.2020 tijme 14.00.
Anára stivrra čoahkkin dollojuvvo gielddastivrasáles gielddadálus 11.6.2020 diibmu 14.00.
Aanar vä´ldduum sååbbar såbbrõõžžât kå´ddveʹrǧǧpõõrt vä´ldduumkue´rncest 11.6.2020 čiâss 14.00.

Kokouksen esityslista

Asialistalla mm. vuoden 2019 tilinpäätös, tarkastuslautakunnan arviointikertomus, hyvinvointikertomuksen vuosiraportti sekä saamen kielistrategia.

Valtuuston kokousta voi seurata etäyhteydellä. STREAM-linkki julkaistaan ennen kokouksen alkua www.inari.fi sekä Inarin kunnan Youtube-kanavalla.

Kuntalain 1 § mukaan kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema joka neljäs vuosi valittava valtuusto. Inarin valtuustossa on 27 vaaleilla valittua jäsentä. Valtuusto kokoontuu noin 6 - 8 kertaa vuodessa.