Tukipalvelut ikäihmisille piha- ja lumitöihin

10.02.2020

Inarin kunnan kotihoito tuottaa palveluita pääsääntöisesti asiakkaan kotiin, pihatyöt eivät kuulu kotipalvelun piiriin. Kun kotihoidon palvelukseen on saatavilla tukityöllistettyjä, yksinasuville vanhuksille on voitu tarjota pienissä määrin apua pihatöihin. Lisäksi Inarin kunnassa on kolme saamenkielistä kylätyöntekijää. Heidän työnsä on kohdistettu sellaisille saamelaisille yksinasuville henkilöille, joiden kotona asuminen on vaarantumassa. Tämän palvelun mahdollistaa erityinen saamenkieliseen väestöön kohdistettu valtionavustustus. Toiminnan laajuus on säädetty rahoituksen ehdoissa.

Inarin kunnan kotihoito on kerännyt Inarin kunnan alueella lumitöitä tekevien yrittäjien tiedot ja jakanut ne kaikille kotihoidon asiakkaille. Palvelujen ostot ovat kotitalousvähennyskelpoisia. Tiedote yrittäjien yhteystiedoista on saatavilla terveyskeskuksen neuvonnasta ja palveluohjaaja Riitta Sipola-Kellokummulta.

Rintamaveteraaniasian neuvottelukunnalle on varattu määräraha kotona asuvien sotaveteraanien ja sotainvalidin sekä heidän leskiensä tieliittymien auraukseen. Liittymät avataan aina teiden höyläyksen yhteydessä sekä lumisateiden jälkeen. 

Lisätietoja:
Palveluohjaaja Riitta Sipola-Kellokumpu
Inarin kunta
riitta.sipola-kellokumpu@inari.fi
puh. 040 – 779 2861

Tekstiä on tarkennettu 13.2. klo 8.00 tiedolla valtionavustuksesta.