Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016

julkaistu: ma 05.06.2017 klo 15:00


Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2016

 

Vuosi 2016 oli erityisesti kunnan hallinnossa uudistusten aikaa. Uusi kuntastrategia tehtiin ja käsiteltiin valtuustossa. Strategiatyötä jouduttiin tekemään tilanteessa, jossa kunnanjohtaja oli irtisanoutunut ja varauduttiin uuden kunnanjohtajan valintaan. Uusi kuntastrategia ei ehtinyt vaikuttaa vuoteen 2016, mutta vuoden 2017 talous- ja toimintasuunnittelussa se oli jo käytettävissä. Uusi kunnanjohtaja valittiin marraskuun valtuustossa.

 

Vuoden 2016 leimallisin piirre oli keskustelu erilaisista kouluihin liittyvistä ratkaisuista. Työtä tekee erillinen Tilapalvelu-liikelaitoksen yhteydessä toimiva työryhmä. Talous- ja toimintasuunnittelun yhteydessä esiteltiin erilaisia kouluhankkeiden toteutusvaihtoehtoja. Laajimmillaan toteutusvaihtoehdoilla voi olla vaikutusta jopa kunnan veroprosent-teihin. Nyt veroprosentit jäivät ennalleen. Erityisen merkittävää on, että Inarin kunnan tuloveroprosentti (19,00) on maakunnan alhaisin ja keskimääräistä alhaisempi kuin valtakunnassa.

 

Toinen merkittävä kunnan toimintaan ja talouteen vaikuttava asia on vireillä oleva maakuntauudistus ja erityisesti sosiaali- ja terveystoimen uudistus. Kunta on yhtenä Lapin maakunnan kuntana ollut aktiivisesti valmistelussa mukana. Vuoden 2016 taloussuunnittelussa ei uudistuksen taloudellisia eikä toiminnallisia vaikutuksia ole pystytty arvi-oimaan. Ilmeistä kuitenkin on, että vireillä olevat uudistukset vaikuttavat myös Inarin kunnan talouteen ja toimintaan niin merkittävästi, että sillä on vaikutusta esimerkiksi kuntakonserniin ja sen johtamiseen. Kuntakonsernia joudutaan niin Inarissa kuin muissakin kunnissa tarkastelemaan uudessa tilanteessa monesta näkökulmasta uudelleen.

 

Inarin osalta tilanne myös tulevaisuuden muuttuvasta näkökulmasta tarkastellen on sikä-li hyvä, että kunnan talous on moneen muuhun kuntaan verrattuna edelleen varsin hyvä, mistä osoituksena on viime vuoden tilinpäätös. Taloudellisen tilanteen hyvänä pysyminen ei ole kuitenkaan itsestään selvää. Se on edellyttänyt ja edellyttää kunnalta jatkuvaa aktiivista ja pitkällä tähtäimellä vastuullista, kuntalaisten edut parhaiten huomioon otta-via toimia ja kykyä tehdä päätöksiä myös tilanteissa, jossa esillä olevista vaihtoehdoista valitseminen ei ole niin selvää kuin mihin on totuttu.

 

Toni K. Laine

kunnanjohtaja

 

Pentti Tarvainen

vs. kunnanjohtaja

 

Inarin kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 (pdf)

 

Kommentointi

Otsikko:
Sähköposti:
Kommentti: