Tiedote sisäilma-asioista

julkaistu: ti 14.02.2017 klo 10:56


 

Sisäilmatyöryhmän muistio 31.1.2017

Käsiteltiin terveyskeskuksen ja Ivalon koulujen asiat.

 

 

---------------------

Tiedote 7.2.2017

Koulujen sisäilma
( tiedote pdf-muodossa)


Koulut ja oppilaitokset ovat terveydensuojelulain 13 §:n perusteella ilmoituksenvaraisia huoneistoja

Niiden terveydellisten olosuhteiden valvonta ja terveyshaittaepäilyjen selvittäminen kuuluu kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Inarin kunnan koulujen terveellisyyttä ja turvallisuutta arvioidaan säännöllisesti valvonta-suunnitelmiin perustuvin tarkastuksin kolmen vuoden välein sekä tarpeen mukaan. Huonoksi koettu sisäilma nousee esiin aika ajoin ja vuosien 2015-2016 aikana koulujen sisäilmaongelmat ovatkin nousseet esiin kaikissa Ivalon kouluissa (ala- ja yläaste sekä lukio).


Sisäilmaongelmat ovat hankalia ja monimutkaisia kokonaisuuksia ja niiden selvittely on usein tavattoman hidas prosessi. Tehdyissä tutkimuksissa rakennuksen vaurioiden, mikrobilöydösten ja käyttäjien oireilun välillä ei välttämättä löydy yksiselitteistä syy-seuraussuhdetta.

Suuri osa sisäilmaongelmista ilmenee usein suuremman ihmisjoukon kautta. Mikäli sisäilma on huonoa, oireilee moni. Ryhmätason oireilu ja oireiden liittyminen johonkin tiettyyn aikaan ovat merkkejä huonosta sisäilmasta. Yksittäistenkin henkilöiden oireilu ja mahdollinen sairastelu vaatii kuitenkin nopeita ratkaisuja ja siksi tapaukset on syytä käsitellä erillään laajemmasta oppilaitoksen sisäilmaongelman selvittämisestä.


Sisäilmasta oirehtiville / sairastuneille henkilöille saatetaan tarvita erityisjärjestelyjä, vaikka tilat eivät aiheuttaisi terveille ihmisille akuutteja oireita. Toisinaan ne ovat väliaikaisratkaisuja, mutta joskus niistä muodostuu pysyviä vaihtoehtoja, joiden avulla sisäilmasta sairastunut voi jatkaa koulunkäyntiään tai opiskeluaan. Kun tilanteeseen puututaan nopeasti, koulunkäynti tai opiskelu voi jatkua niin häiriöttä kuin mahdollista ja sairastuneen pahempi altistuminen katketa. Jokainen sisäilmasta sairastunut reagoi yksilöllisesti, joten yhtä oikeaa ja kaikille sopivaa ratkaisua ei ole.


Inarin kunnassa ja kouluilla sisäilmaoireiluun suhtaudutaan vakavasti. Kouluilla kirjataan tietoa havaituista oireiluista ja kohteista joissa oireillaan. Kouluille on hankittu ilmanpuhdistimia ja tehty tilajärjestelyjä sen mukaan mitä on koettu tarpeelliseksi. Inarin kunnassa selvitetään kiinteistöjen kuntoa v. 2017 aikana ja etusijalla ovat koulut. Ivalon yläasteella kuntotutkimus on jo tehty syksyllä 2016 ja muilla Ivalon kouluilla tutkimukset tehdään kuluvan kevään aikana.

Terveydensuojeluviranomainen voi antaa määräyksiä terveyshaitan poistamiseksi, mutta määräysten tulee perustua viranomaisen tekemään tarkastukseen sekä riittäviin ja luotettaviin mittauksiin, näytteisiin, tutkimuksiin, selvityksiin tai havaintoihin. Lukiolla on tutkimuksiin perustuen rajoitettu mm. liikuntasalin käyttöä, ala-asteella on tehostettu ilmanvaihtoa ikkunatuuletuksella ja yläasteella on kehotettu tehtäväksi ilmanvaihdon kuntotutkimus / säätö havaitusta ylipaineesta johtuen. Yleensä puutteellinen ja/tai väärin säädetty tai huollettu ilmanvaihto onkin yleisin yksittäinen syy sisäilmaongelmille.


Terveydensuojeluviranomaisen lisäksi sisäilmaongelmien selvitystyöhön osallistuu Inarin kunnassa monien eri hallintokuntien edustajista koottu sisäilmatyöryhmä, jossa on edustajia mm. tilapalvelun, kouluterveydenhuollon, työterveyshuollon, työsuojelun, koulutoimen ja/tai kunnan muun hallinnon aloilta tarpeen ja käsiteltävien kohteiden mukaan.

Jotta sisäilmaongelmat ja ja oireilun määrä saataisiin koulujen osalta kartoitettua on oppilaiden ja vanhempien oltava aktiivisia. On oleellisen tärkeää, että koulu ja/tai terveydensuojeluviranomainen saa tiedon koululaisten kokemista oireista tai lisääntyneestä sairastelusta vanhemmilta tai lapselta/nuorelta, jotta asiaan osataan ja voidaan reagoida.


Kaikilla lapsilla on oikeus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön. Olkaa aktiivisia – kiitos!


Sisäilmaterveisin

Minna Saramo

Ympäristöyksikön johtaja

Inarin kunta

minna.saramo@inari.fi

puh. 0400 662 510


Tiedoksi niin kotiin kuin kouluunkin:

Sisäilman kosteudelle ei ole määritelty toimenpiderajoja, mutta suositus on, että sisäilman suhteellinen kosteus olisi 20-40 % (60%). Talviaikaan koulujemme sisäilman kosteus on kuitenkin jopa < 10 %. Kuiva sisäilma aiheuttaa mm. ihon ja limakalvojen kuivumista ja ärsytysoireita. Limakalvot haihduttavat kosteutta kuivaan sisäilmaan ja tästä syystä on hyvä muistaa juoda riittävästi vettä. Osalla voi olla tarvetta käyttää myös kosteuttavia nenäsuihkeita tms.

Kuivassa sisäilmassa on myös tavanomaista enemmän hiukkasia, koska ilmassa ei ole kosteutta johon pöly tarttuisi ja laskeutuisi sen tuoman painon myötä pinnoille. Pöly ym. hiukkaset saattavat aiheuttaa aivastelua, yskää ja muita hengitystieoireita.

 

Mikäli mieltänne vaivaa jokin sisäilmaan liittyvä asia koulussa tai asumisterveys kotonanne, niin ottakaa yhteyttä. Jutellaan ja etsitään ratkaisuja yhdessä!


Lisätietoja

http://www.inari.fi/fi/palvelut/sosiaali-ja-terveyspalvelut/elainlaakinta-maaseutu-ja-ymparistopalvelut/asumisterveys.html

 

Kommentointi

Otsikko:
Sähköposti:
Kommentti: