Tiedote Ivalon koulujen sisäilmavanhempainillasta 27.11.2017

julkaistu: pe 01.12.2017 klo 08:48


Ivalon alueen koulujen vanhemmat kutsuttiin lääkärikunnan aloitteesta Ivalon yläasteelle sisäilmavanhempainiltaan. Lääkärit olivat huolissaan heille sisäilma-asioissa tulleiden asiakkaiden määrästä. Lääkärit kertoivat esityksissään sisäilmasairastumisen riskeistä ja todennäköisyyksistä, siedätyshoidosta ja toimintatavasta, mikäli epäilee oireilevansa tai lapsensa oireilevan rakennuksen sisäilmaa. Ensiarvoisen tärkeää on lähteä sulkemaan pois muita vaikuttimia ja siihen tärkeä tie on oirepäiväkirjan pitäminen sekä perusasioiden kuntoon saattaminen. Riittävä uni, kunnollinen ruoka ja aamupala, energiajuomien välttäminen ja riittävä liikunta ulkoilmassa ovat ensin saatettava kuntoon, jotta sisäilman vaikutus voidaan selvittää.

 

Tilaisuudessa käytiin läpi tämän hetken tilanne; mitä on tehty ja mikä on tämän hetken tilanne eri koulutiloissa. Ympäristöyksikön ja tilapalvelun edustajat kertoivat tutkimustuloksista ja miten tiloja on erikseen kunkin osalta seurattu, tutkittu ja korjattu. Lisäksi käytiin läpi eri mitattujen asioiden merkitystä. Missään tilassa ei ole tällä hetkellä sellainen tilanne, että se tulisi sulkea käytöltä kokonaan. Tällaisissa tiloissa voidaan toimia lyhyitä aikoja, mikäli ne eivät aiheuta vakavia oireita.

 

Ivalossa on rakennettu syysloman aikana sijaistilat, yksi sekä ylä- että alakoulun pihalle. Niitä käytetään korvaavina opetustiloina heille, jotka oireilevat aiemmissa opetustiloissa ja jos oireissa on viitteitä siihen, että se voi johtua sisäilmasta. Kokonaista kouluyksikköä ei ole mahdollista siirtää sijaistiloihin, mutta asioita tarkastellaan yksilötason ratkaisuilla.

 

Toimintaohjeiksi tilaisuudessa annettiin ottaa yhteys sekä tuntia pitävään opettajaan, rehtoriin että kouluterveydenhoitajaan, tai ainakin johonkin heistä, jotta reagointi saadaan kirjattua tiedoksi. He ohjaavat jatkotoimenpiteisiin ja kokoavat yhdessä havainnot.

Inarin kunnassa on valmistelussa koulurakentamishanke, jonka käynnistyminen tuodaan kunnanhallitukselle poliittiseen päätöksentekoon lähiaikoina.

 

Ilkka Korhonen,

sivistysjohtaja

Inarin kunta

Kommentointi

Otsikko:
Sähköposti:
Kommentti: