Suomalais-norjalaiseen vesistöaluekyselyyn pyydetään vastauksia (Lappi)

julkaistu: ti 27.03.2018 klo 09:32


Lapin Ely-keskus ja Finnmarkin maakunta keräävät kansalaistietoa mm. vesistöjen käytöstä ja tilasta, sekä tulvavahinkoihin varautumisesta yhteisellä kyselyllä. Kysely on suunnattu Tenon, Paatsjoen (Inarijärven) sekä Näätämöjoen vesistöalueiden asukkaille, sekä alueilla matkaileville. Suomessa vesistöalueet sijoittuvat Utsjoen ja Inarin kuntien alueille. Tuloksia käytetään vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan suunnitteluun sekä viranomaisten viestinnän kehittämiseen. Vesienhoitosuunnitelmien ja tulvariskien hallintasuunnitelmien tekemisestä vastaa Suomessa Lapin ELY-keskus. Vastaaminen vie 5-10 minuuttia. Vastausaikaa on maaliskuun loppuun sakka.

 

Vastaamaan pääset näistä linkeistä:( suomi, norja ja saamen kielet)

 

Parhaillaan on käynnissä myös valtakunnallinen kuuleminen uusien vesienhoitosuunnitelmien työohjelmasta, aikataulusta sekä vesienhoidon keskeiset kysymyksistä. Keskeiset kysymykset ovat vesistöjen tilaan vaikuttavia tekijöitä, joihin vesienhoidossa pitäisi kiinnittää erityistä huomiota. Lisää tietoa kuulemisesta ja vastaustavat osoitteessa: http://www.ymparisto.fi/vesienhoitoalue/Teno-Naatamojoki-Paatsjoki.