Sisäilmatyöryhmän ajankohtaistiedote

julkaistu: pe 15.12.2017 klo 08:30


 

Ivalon koulujen asiat

Ivalon ala- ja yläasteelle hankittuihin väistötiloihin on muutettu tiloista, joissa on aiemmin oireiltu. Muutto on sujunut hyvin ja uudet tilat ovat nyt käytössä. Asiaa on käsitelty sisäilmavanhempainillassa, joka järjestettiin terveyskeskuslääkärien aloitteesta marraskuun lopulla. Vanhempainillan sisällöstä on tiedotettu vanhemmille wilman kautta ja tiedote on julkaistu kunnan verkkosivuilla. Tiedote päätettiin lähettää myös paikallislehti Inarilaiseen.

Mahdollisista oireiluista pyydetään olemaan yhteydessä luokanopettajaan, rehtoriin ja kouluterveydenhoitajaan.

Ivalon koulukampushanke on laitettu alulle. Valtuustolle on asiasta infotilaisuus 14.12. klo 13.00.

 

Ivalon terveyskeskuksesta tehdyt haittailmoitukset

Terveyskeskuksen työskentelevät 10 työntekijää ovat lähettäneet sisäilmatyöryhmälle haittailmoituskaavakkeet. Ilmoitusten kohteena ovat avohuollon puolen työskentelytilat 1. kerroksessa, ei hammashoitolasta, eikä vuodeosastolta.

Luetellut tilat erillisessä liitteessä. Luetellut oireet ovat tyypillisiä sisäilmaongelmiin liitettyihin oireisiin kuten silmien kirvely, äänen käheys, väsymys, iho-oireet.

Oireiluista on ilmoitettu työterveyshuoltoon, kiinteistöhuoltoon, avo- ja laitoshoidon sekä kotihoidon johtajille. Viime talvena hankittiin moniin tiloihin ilmankostuttimet. Todettiin, että kesäaikaan ilmankostuttimia ei tule käyttääkään vaan lähinnä talvella, kun huoneilma on kuivaa. Todettiin, että huoneisiin suositellaan hankittavaksi hyvälaatuiset kosteusmittarit, ilmankostuttimien käyttö tarpeen mukaan.

Sisäilmatyöryhmä suosittelee koko terveyskeskuksen henkilökunnalle (ml. hammashoitola) Työterveyslaitoksen sisäilmastokyselyä, jotta saadaan kuva oireilun ja oireiden laajuudesta ja laadusta. Kysely on sähköinen ja voidaan laittaa jakeluun esimiesten kautta tammikuussa. Kysely: https://www.ttl.fi/palvelu/sisailmastokysely/

 

Kyselyn analysointi kestänee usean viikon ja sen tulosten tiedotustilaisuus henkilöstölle tilataan Työterveyslaitokselta. Työsuojelupäällikkö esittelee asian terveyskeskuksessa työskentelevien esimiehille. Kyselyn kustannusarvio on noin 1600 euroa.

 

Viestintäpajan ilmanvaihtoremontti

Viestintäpajan tilat ovat Vuokra-asunnot Oy:n tiloja. Sisäilmasta johtuvia oireita on kerrottu olevan viime keväästä saakka. Oireilun alku ajoittui lukion liikuntasalin remontin alkamiseen. Ilmastointikanavia on mm. puhdistettu ja ilmanvaihtokanavan äänenvaimennin on vaihdettu. Yhteen huoneeseen on tuotu ilmanpuhdistin. Tilanne on kaiken kaikkiaan koettu nyt lokakuun korjausten jälkeen paremmaksi ja tilannetta seurataan esimiehen toimesta.

 

Sisäilmatyöryhmä kutsutaan koolle seuraavan kerran Työterveyslaitoksen kyselyn tulosten

valmistuttua ja tarpeen mukaan.

Kommentointi

Otsikko:
Sähköposti:
Kommentti: