Saamelaisalueen kunnat aloittaneet yhteisen saamen kielistrategian tekemisen

05.09.2019

Enontekiön, Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kunnat ovat aloittaneet yhteisen saamen kielistrategian tekemisen. Tavoitteena on strategian kautta parantaa saamen kielten asemaa kunnissa.

- Saamelaisalueen kunnilla on saamen kielilain mukaan velvollisuus tarjota kuntalaisille palveluja saamen kielillä. Tähän asti kunnat ovat järjestäneet palvelut kukin omalla tavallaan, mutta kunnilla on paljon samanlaisia haasteita saamenkielisten palveluiden järjestämisessä. Yhteisen kielistrategian kautta kunnilla on mahdollisuus ratkoa ongelmakohtia yhdessä ja suunnitella saamenkielisten palveluiden järjestämistä pidemmällä tähtäimellä, kertoo kielistrategiatyöntekijä Tuuli Miettunen.

Kielistrategiatyö kestää syyskuun alusta vuoden 2019 loppuun. Saamelaisalueen kuntien kielistrategia on Suomen ensimmäinen saamen kieliä koskeva kielistrategia ja se koskee kuntien kaikkia toimialoja. Aloite saamen kielistrategian tekemisestä tuli alun perin Inarin kunnanvaltuutetuilta. Myös muissa saamelaisalueen kunnissa tunnistettiin tarve kielistrategialle ja siksi kunnat ovat yhdessä lähteneet edistämään saamen kielistrategiaa. Mukana ohjausryhmässä ovat myös Saamelaiskäräjät ja Saamelaisalueen koulutuskeskus.

Kielistrategiatyö etenee loppuvuoden aikana muun muassa kuntien saamenkielisten työntekijöiden kuulemisella. Kuntalaisten mielipiteitä selvitetään nettikyselyllä, jonka linkki ilmestyy myöhemmin syksyllä.

- Kuntalaisilta toivomme palautetta nykyisistä palveluista, niin hyvin onnistuneista kuin myös niistä, joissa on vielä parantamisen varaa.

Kuntalaisten ja kuntien saamenkielisten työntekijöiden kokemukset ovat keskiössä kielistrategiatyössä, sanoo Tuuli Miettunen. (kuvassa) 

Lisätietoja:

Tuuli Miettunen

Kielistrategiatyöntekijä

Inarin kunta

tuuli.miettunen@inari.fi

puh. 040 359 0427

Sämikuávlu kieldah láá algâttâm ohtsii säämi kielâstrategia rähtim

Sámeguovllu gielddat leat álggahan oktasaš sámi giellastrategiijabarggu

Sääʹmvuuʹd kååʹdd liâ alttääm õhttsa sääʹm ǩiõllstrategia tuejjummuž