Osallistu Inarin kuntalaisten hyvinvoinnin suunnitteluun

julkaistu: to 29.03.2018 klo 13:07


Lue kertomusluonnos tästä: Inarin kunnan hyvinvointikertomus 2017-2020

Anna palautteesi täällä ( tässä linkissä aukeaa myös kommentoitava kertomusluonnos)

Kunnan tehtävänä on tarjota kaikille asukkailleen yhtäläiset edellytykset hyvinvointiin ja terveeseen elämään. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu kunnan kaikille toimialoille. Se on suunnitelmallista vaikuttamista hyvinvoinnin ja terveyden taustoihin, kuten elintapoihin, elinoloihin, ympäristöön ja palvelujen toimivuuteen ja saatavuuteen.

Ovatko nämä kärkitavoitteet sinun mielestäsi oikeat?
Mitä vielä tulisi huomioida ja miten näitä tavoitteita toteuttaa? 

1. Terveellinen ja turvallinen ympäristö

Hyvä arjen turvallisuus
* tiedottaminen palveluista ja yhteyshenkilöistä
* valmiussuunnitelmien päivittäminen
Esteetön ja turvallinen asumis-, kasvu- ja liikuntaympäristö
* kevyenliikenteenväylien, virkistysreittien ja puistoalueiden kunnossapidon parantaminen
* kouluympäristön kehittäminen uuden koulukeskuksen suunnittelussa ja rakentamisessa
* kylätyöntekijöiden palvelujen ja turvateknologian käytön lisääminen ikäihmisille

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy
* liukuesteet kenkiin tai kävelysauvat 75 vuotta täyttäneille

2. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden kehittäminen ja vahvistaminen

Syrjäytymisen ehkäisy ja sosiaalisen turvallisuuden varmistaminen
* pitkäaikaistyöttömyyden vähenemiseen liittyvät toimenpiteet ja syrjäytymisen vaarassa olevien aktivointi
* varhainen tukeminen ja puuttuminen lasten ja nuorten ongelmiin mm. ennaltaehkäisevällä perhetyöllä ja lapsiperheiden kotipalvelulla

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen
* kouluympäristön suunnittelu
* viestinnän kehittäminen

Yhteisöllisyyden lisääminen, yhdessä tekeminen ja osallisuuden edistäminen

* Senioreiden, vertaistuki-ryhmien ja järjestöjen aktivoiva tapaamispaikka
* Mahdollisuus osallistua yhteisön toimintaan, toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, kylätoiminnan lisääminen

3. Terveellisen ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen

Liikunnan lisääminen kohderyhmälle sopivalla tavalla

* penkkejä ja muita levähdyspaikkoja katujen ja liikuntareittien varsille
Terveysneuvonta kaiken ikäisille
* ehkäisevät terveystarkastuksen ja matalan kynnyksen terveysneuvonta
Päihteiden käytön vähentäminen
* nuorten elämäntapahallinnan kehittäminen mm. Selvästi riippumaton -päihdevalistustapahtuman ja asiantuntijavierailujen avulla

 

Lisätietoja suunnitelmasta:
Mari Palolahti, mari.palolahti@inari.fi
sosiaali- ja terveysjohtaja
Inarin kunta