Nuorten kesätyötuki yrityksille 2019

julkaistu: ke 13.03.2019 klo 08:00


Haettavana 13.5.2019 mennessä

Tuki on tarkoitettu Inarin kunnassa toimiville yrityksille ja kolmannen sektorin toimijoille. Työllistämisen on tapahduttava 1.6. - 30.9.2019 välisenä aikana. Tuki on määrärahasidonnainen ja se myönnetään hakujärjestyksessä.

Tuen piiriin kuuluvat inarilaiset v. 1994 - 2003 syntyneet nuoret, jotka eivät ole oikeutettuja saamaan työttömyysturvaa. Kertakorvauksena maksettava tuki on suuruudeltaan:

- alle 20-vuotiaat, työaika vähintään 6 h/pv 350 €

- alle 20-vuotiaat, työaika 4-5 h/pv 150 €

- yli 20-vuotiaat, työaika vähintään 6 h/pv 250 €

- yli 20-vuotiaat, työaika 4-5 h/pv 150 €

Nuorelle on maksettava työstä työehtosopimuksen mukaista vähimmäispalkkaa. Työllistämisjakson tulee olla vähintään yksi kuukausi (30 pv). Täyden tuen saaminen edellyttää vähintään kuuden tunnin päivittäistä työaikaa. Alle neljän tunnin työstä ei tukea makseta.

Tukea maksetaan 1 kerta/nuori ja yritys voi saada sitä enintään viittä tuettavaa nuorta kohden. Tukea ei saa käyttää sijaisuuksien hoitamiseen. Tuki maksetaan hakijalle työllistämisjakson päätyttyä.

Hakemuslomake nuorten kesätyöllistämiseen vuonna 2019 on saatavana Kunnantalon neuvonnasta, Inarin kunnan nettisivuilta osoitteesta: www.inari.fi/tiedotteet, Inarin kunnan facebook-sivulta ja Elinkeinot & kehitys Nordicasta.

Lisätietoja antaa: Eija Portti, puh. 040 534 3924.

Hakemukset pyydetään toimittamaan 13.5.2019 mennessä osoitteella: Inarin kunta / Eija Portti Piiskuntie 2, 99800 Ivalo.

HAKEMUS 2019