Maa- ja metsätalousministeriön vierailu Inarin kuntaan

julkaistu: pe 09.03.2018 klo 15:26


 Maa-ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston johto tapasi Inarin kunnan edustajia. Vierailulla keskusteltiin luonnonvarojen käyttöön ja suojeluun sekä yleisesti elinkeinojen harjoittamiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Ministeriön edustajat tapasivat vierailullaan myös muita tahoja kuten saamelaiskäräjien ja paliskuntien edustajia.

Ministeriöstä tapaamiseen osallistuivat osastopäällikkö Juha S. Niemelä, metsäneuvos Marja Kokkonen, erätalousneuvos Vesa Ruusila, hallitusneuvos Vilppu Talvitie ja neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen. Inarin kunnasta valtuuston puheenjohtaja Anu Avaskari, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Hannu Alenius, tekninen johtaja Arto Leppälä ja hallintojohtajan sijaisena Anne-Marie Kalla.