Kyläyhdistysten avustuskäytäntöjä uudistetaan

04.12.2020

Kyläyhdistyksille myönnettävien avustusten käytäntöjä uudistetaan. Asiasta päätettiin kunnanhallituksen kokouksessa 30.11.2020. Kyläyhdistysten avustuskäytäntöjen uudistaminen on osa laajempaa kunnan yhdistyksille ja yhteisöille myöntämien avustusten uudistamista, jota on toteutettu kuluneen vuoden aikana. Uudistetut avustuskäytännöt otetaan käyttöön vuonna 2021.

Kyläyhdistysten avustuskäytäntöjä uudistetaan niin, että avustuksia myönnettäessä painotetaan kyläyhdistyksen aktiivisuutta. Kyläyhdistyksille myönnettävistä avustusmäärärahoista 40 prosenttia myönnetään perusosana ja 60 prosenttia aktiivisuusosana. Perusosa jaetaan avustusta hakeneiden ja avustuksen saamisen ehdot täyttäneiden hakijoiden kesken tasan. Aktiivisuusosa jaetaan niin kutsuttujen aktiivisuuskriteerien perusteella. Aktiivisuuskriteerit ovat seuraavat: 1) kyläyhdistyksen tulevan vuoden toiminta kohdistuu suoraan kyläläisiin, 2) kylälle on tulossa kehittämistoimi, jossa kyläyhdistys on itse aktiivisena toimijana, 3) kyläyhdistys tekee yhteistyötä Inarin kunnan ja muiden Inarin kylien kanssa ja/tai osallistuu aktiivisesti kylien neuvoston toimintaan ja 4) edellisen vuoden suunnitelmassa mainitut toimet on olennaisilta osin toteutettu. Kyläyhdistysten avustuskäytännöt on kuvattu tarkemmin kunnan avustusohjeessa.

Kunnanhallitus päätti myös kunnan avustusohjeen päivittämisestä. Päivitettyyn avustusohjeeseen on lisätty uudistetut kyläyhdistysten avustuskäytännöt. Lisäksi päivitettyyn avustusohjeeseen on lisätty maininta siitä, ettei kunnan myöntämiä avustuksia ole tarkoitettu palkkiotarkoitukseen tai oman palkan maksamiseen sekä pieniä täsmennyksiä koskien yhdistyksen toimijatietojen ilmoittamista Lappilaiset.fi-palveluun ja harkinnanvaraisen avustuksen saajan velvollisuutta raportoida avustuksen käytöstä.

Inarin kunnan uudistetut avustuskäytännöt otetaan käyttöön asteittain vuosien 2020 ja 2021 aikana. Vuonna 2020 uudet avustuskäytännöt ovat koskeneet kaikkia kunnan aiemmin myöntämiä yleis-, toiminta-, kohde-, erityis- ja tapahtuma-avustuksia sekä vapaamuotoisista hakemuksista myönnettyjä avustuksia. Vuonna 2021 uudistetut avustuskäytännöt koskevat lisäksi kyläyhdistysten avustuksia, kunnan vuokra-avustuksia ja suurinta osaa sopimuksiin perustuvista avustuksista.

Lue lisää avustuskäytännöistä kunnan verkkosivuilta.

Lisätietoja: hyvinvointikoordinaattori Verena Kortelainen, puh. 040 626 1018, verena.kortelainen@inari.fi.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: