Kuulutus: Mt 969 Nellimintien parantaminen , Inari, Tiesuunnitelma

julkaistu: ma 13.02.2017 klo 07:33


 

Tiesuunnitelma pidetään yleisesti nähtävänä Inarin kunnantalon teknisellä osastolla

(30 päivän ajan) 16.2. – 17.3.2017.

 

Tiesuunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava Inarin kunnanhallitukselle, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo, 17.3.2017 mennessä tai Inarin kunnan viralliseen sähköpostiosoitteeseen inari@inari.fi.

 Ivalossa 15.2.2017

 Inarin kunnanhallitus

 

Nellimin tiesuunnitelmat:

 Katso ELY- keskuksen suunnitelmat Nellimin tiestä

Uutta tietä on havainnollistettu videoleikkein
Mt 969 Nellimintien parantaminen Kaitavaaran kohdalla (video 1), Inari

 Mt 969 Nellimintien parantaminen kylän kohta tien tasosta tarkasteltuna (video 2), Inari

Mt 969 Nellimintien parantaminen, kylän kohta ylhäältä päin tarkasteltuna (video 3), Inari

Mt 969 Nellimintien parantaminen, Mustolan kohta ylhäältä päin tarkasteltuna (video 4), Inari

Mt 969 Nellimintien parantaminen, Mustolan kohta tien tasosta tarkasteltuna (video 5), Inari  

 

Maantie 969 Nellimintien parantaminen, Inari - Lappi

 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt Nellimintien peruskorjauksen suunnittelun. Tiesuunnitelman laatiminen on käynnissä ja se valmistuu helmikuussa 2017. Tiesuunnitelman jälkeen tehdään rakennussuunnitelma vuoden 2017 aikana.

Peruskorjaus sisältää nykyisen mutkaisen ja mäkisen sorapintaisen tien uudelleen rakentamisen ja päällystämisen.

Rakennustyöt on tarkoitus käynnistää syksyllä 2017 ja ne valmistuvat syksyllä 2019.

Hankkeelle on myönnetty rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena vuosille 2017-2019. Nellimintien peruskorjauksella parannetaan työmatkaliikenteen liikenneturvallisuutta ja matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä.

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Keijo Heikkilä, puh. 0295 34 3582, keijo.heikkila@liikennevirasto.fi

Kommentointi

Otsikko:
Sähköposti:
Kommentti: