Kuulutus kuntavaaleista

julkaistu: ke 15.02.2017 klo 08:08


KUNTAVAALIT 2017 INARIN KUNNASSA


Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017.

 

Inarin kuntavaaleissa valitaan 27 valtuutettua. Kuntavaaleja koskevia vaaliasiamiesten toimittamia vaaliasiakirjoja otetaan vastaan kunnantalolla 28.2.2017 klo 16.00 saakka. Vastaanottajana toimii keskusvaalilautakunnan sihteeri.


Äänioikeus ja äänestäminen

Äänioikeus kunnassa toimitettavissa kuntavaaleissa on Suomen sekä muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin ja Norjan kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on väestötietojärjestelmässä perjantaina 17.2.päivän päättyessä. Äänioikeus on myös muulla edellä säädetyt edellytykset täyttävällä ulkomaalaisella, jos hänellä on ollut kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan.

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

 

Äänioikeusrekisteri ja ilmoituskortti

Väestörekisterikeskus laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää sen postitse viimeistään torstaina 16.3.2017 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Tässä ilmoituskortissa kerrotaan, missä ja milloin voi äänestää.

Mikäli et jostain syystä ole saanut ilmoituskorttia, voit tiedustella sitä ja / tai sen tietosisältöä lähimmästä maistraatista, Lapin maistraatti / Kittilän yksikkö puh. 029 553 9661/ info.lappi@maistraatti.fi Joka havaitsee äänioikeusrekisterissä itseään koskevan virheen, voi vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä maistraatille perjantaina 24.3. ennen kello 16.00.

 

Henkilöllisyys on todistettava kuvallisella henkilöllisyystodistuksella

Ota mukaan äänestyspaikalle ehdottomasti henkilöllisyystodistus, joka voi olla ajokortti tai passi taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos Sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit saada lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan henkilökortin.

 

Ennakkoäänestys suoritetaan seuraavissa ennakkoäänestyspaikoissa.

 

Nimi: Inarin kunnantalo

Käyntipaikka: Piiskuntie 2

Postitoimipaikka: IVALO

Aukiolot: ke - pe 29.-31.3. 2017 klo 9 - 18

la - su 1.- 2.4.2017 klo 10 - 16

ma - ti 3.- 4.4.2017 klo 9 - 18

 

Nimi: Inarin saamelaiskirjasto / Sajos

Käyntipaikka: Menesjärventie 2 A

Postitoimipaikka: INARI

Aukiolot: ke - to 29. - 30.3.2017 klo 10 - 17

pe 31.3.2017 klo 10 - 16

ma - ti 3.-4.4.2017 klo 13 - 19

 

Ennakkoäänestysauto (kirjastoauto) kiertää seuraavasti:

 

päivämäärä klo paikka osoite

 

Keskiviikko 29.3.2017 Nellim ja Saariselkä

29.3. 10.00 – 13.00 Nellimin Erähotellin piha Nellimintie 4230, NELLIM

29.3. 13.30 – 14.30 Keväjärvi Siskelintie 14
29.3. 14.40 – 15.30 Akujärvi Nellimintie 761
29.3. 16.15 – 19.30 Saariselkä, Holiday club SAARISELKÄ

 

Torstai 30.3.2017 Lisma, Menesjärvi, Lemmenjoki, Kaamanen

30.3. 09.00 – 10.00 Lisma Lismantie 2046

30.3. 11.00 – 13.00 Lemmenjoki / Ahkun Tupa Lemmenjoentie 1030, LEMMENJOKI

30.3. 13.30 – 15.00 Korpikartano Meneskartanontie 71, MENESJÄRVI

30.3. 16.00 – 20.00 Kaamasen kievarin Kaamasentie 2855 KAAMANEN

 

Perjantai 31.3.2017 Näätämö, Sevettijärvi, Partakko

31.3. 10.00 – 13.00 Näätämön kauppa Sevettijärventie 12200 NÄÄTÄMÖ

31.3. 13.10 – 14.00 Kirakkajärvi Kirakkajärven p-paikka

31.3. 14.15 – 15.30 Sevetin koulu Sevettijärventie 9076

31.3. 16.00 – 16.30 Supru Sevettijärventie SUPRU

31.3. 16.45 – 17.15 Nitsijärvi Sevetintie 5790

31.3. 18.00 – 19.00 Matkapaikka Jounila Käyräniementie 11 PARTAKKO

 

Maanantai 3.4.2017 Riutula-Angeli

3.4. 10.00 – 11.30 Keisilahti RIUTULA

3.4. 11.45 – 13.00 Seittimukka KETTUJOKI

3.4. 13.15 – 14.30 Terstontien tienhaara ANGELINTIE

3.4. 16.00 – 19.00 Angeli Angelintie 6090

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määräin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse yleiseen ennakkoäänestys- eikä vaalipäivän äänestyspaikkaan, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, jonka äänestysalueen äänioikeusrekisteriin hänet on merkitty. Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Kotiäänestys suoritetaan sopimuksen mukaan ajalla 29.3 - 4.4.2017.

 

Kotiäänestykseen oikeutetun on ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan viimeistään 28.3.2017 klo 16.00 mennessä Inarin kunnan keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse 040 194 5282 ja kunnan vaihde p. 040 188 7111. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Inarin kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on Piiskuntie 2, 99800 IVALO

 

Lomakkeita kirjallista ilmoitusta varten on saatavana Inarin kunnantalon neuvonnassa virka-aikana sekä kunnan kotisivulla www.inari.fi

 

Laitosäänestys

Laitosäänestys terveyskeskuksen vuodeosastolla, palvelukoti Männikössä, palvelukeskus Koivikossa sekä Attendo Aurora hoivakodissa suoritetaan sopimuksen mukaan ajalla 29.3 - 4.4.2017.

 

Vaalitoimitus 9.4.2017

Vaalitoimitus suoritetaan sunnuntaina 9. päivänä huhtikuuta 2017 klo 9.00 – 20.00 alla luetelluissa paikoissa:

001 Ivalon äänestysalue Inarin kunnantalo

003 Törmäsen äänestysalue Törmäsen koulu

005 Nellimin äänestysalue Erähotelli Nellim

007 Inarin äänestysalue Inarin koulu

008 Kaamasen äänestysalue Kaamasen kievari, rivitalo as.

011 Sevettijärven äänestysalue Sevettijärven koulu

 

INARIN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

 

Kuulutus on kokonaisuudessaan nähtävänä Inarin kunnan ilmoitustaululla ja nettisivuilla www.inari.fi

Almottâs almostittoo tievâslâžžân kieldâ virgálii almottâstavlust já päikkisiijđoin www.inari.fi.

Almmuhus almmustahttojuvvo ollásit gieldda virggálaš almmuhantávvalis ja ruoktosiidduin www.inari.fi.

Ââlmtõs čõõđtet obbvuõđstes kåå´dd veerjlaž ââlmtemtaaulâst da dommseeidin www.inari.fi

 

Kommentointi

Otsikko:
Sähköposti:
Kommentti: