Kuntavaalit 2021- Tule töihin vaalitoimitsijaksi ennakkoäänestysaikana

23.04.2021

Kuntavaalit 2021 Inarin kunnassa
Ennakkoäänestysaika on keskiviikosta tiistaihin 26.5.-8.6
Vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021

Olisitko kiinnostunut vaalitoimitsijan työstä ennakkoäänestysaikana Ivalon pääkirjastossa tai Inarin saamelaiskirjastossa? Kokeneen vaalitiimin joukkoon etsimme 2 uutta koulutettavaa (saamenkielen taito eduksi) Työ vaatii perehtymistä, huolellisuutta ja vuorovaikutustaitoja.

Tietoa vaaleista löydät www.vaalit.fi
Jos kiinnostuit, laita lyhyt työhakemus osoitteeseen vaalit@inari.fi 5.5.mennessä. 
Lisätietoja: keskusvaalilautakunnan sihteeri Anne-Marie Kalla, anne-marie.kalla@inari.fi, p. 040 723 0697


Kieldâvaaljah aldaneh  
Munejienâstemäigi lii koskohhoost majebaargâ räi 26.5.-8.6.

  Kiäsut-uv valjâtoimâulmuu pargo tuu? Munejienâstem ääigi Avveel váldukirjeráájust tâi Aanaar sämikirjeráájust? Mij uuccâp hárjánem valjâtiimi juávkun muáddi uđđâ ulmuu škovlimnáál (sämikielâ táiđu hiättun). Pargo váátá váhá uápásmem, huolâlâšvuođâ já vuáruvaikuttâstááiđuid. 

Tiäđuid vaaljâin tun kaavnah www.vaalit.fi 
Jis lah kiäsuttum, te vääldi ohtâvuođâ vaalit@inari.fi
/anne-marie.kalla@inari.fi


Gielddaválggat lahkonit
Ovdajienastanáigi lea gaskavahkus maŋŋebárgii 26.5.-8.6

 Livččetgo beroštuvvan válgadoaibmaolbmo barggus? Ovdajienastanáigge Avvila váldogirjerádjosis dahje Anára sámegirjerádjosis?Hárjánan válgadoaibmaolbmuid searvái ohcat moadde ođđa olbmo, geaid sáhttit skuvlet (sámegiela dáidu gehččo ovdun) Bargu eaktuda muhtin veardde oahpásmuvvama, fuolalašvuođa ja gulahallandáidduid.

Dieđuid válggaid birra gávnnat www.vaalit.fi
Jos movttáskit, váldde oktavuođa vaalit@inari.fi/
anne-marie.kalla@inari.fi


Kåʹddvaal âlddne
Õuddjiõnstemäiʹǧǧ lij seärdest mââibaʹrǧǧe 26.5.-8.6.

 Ǩeäzzči-a tuu miõll vaaltoiʹmmneeʹǩǩ tuõjju?  Õuddjiõnstemäiʹǧǧen Âʹvvel väʹlddǩeʹrjjpõõrtâst leʹbe Aanar sääʹmǩeʹrjjpõõrtâst?Härjjnam vaaltiim jouʹǩǩe ooccâp muäʹdd ođđ oummu škooultem vääras (sääʹmǩiõl täidd pueʹrren). Tuâjj õõlǥat siõmmna härjjnummuž, tääʹrǩesvuõđ da vuârrvaaiktõstääidaid.

Teâđ vaali pirr kaaunak www.vaalit.fi
Jos miõll ǩeäzškueʹđi, vääʹld õhttvuõđ vaalit@inari.fi
/anne-marie.kalla@inari.fi


 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: