Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2019

julkaistu: to 13.12.2018 klo 09:31


Inarissa vuosi 2019 otetaan vastaan positiivisin mielin. Taloussuunnitteluympäristö on vakautunut hieman, vaikka euroalueella turbulenssia on edelleen odotettavissa. Paikallisesti rakentaminen ja erityisesti myös asuntorakentaminen kunnassa lähti tavoitteiden mukaisesti liikkeelle vuonna 2018, mikä tukee Inarin kasvua tulevaisuudessa merkittävästi. Vuonna 2018 työllisyys- ja talouskehitys on ollut valtakunnallisesti hyvällä uralla, mikä näkyy myös Inarissa. Kunnan työttömyysaste oli syyskuussa 2018 11,0 % (syyskuu 2017, 13,4 %).

Taloussuunnittelun lähtökohtana on ollut kuluvan vuoden toteutuma-arvio ja/tai tilinpäätös 2017, lisättynä indeksikorotuksilla palkoissa v. 2019 2,6 % ja hankinnoissa 1,4 % (vastaavat korotukset v.2020 2,2 % ja 1,7 %; 2021 2,3 % ja 1,8 %) ja ko. vuosina tiedossa olevilla toiminnallisilla muutoksilla.

Kunnan verotuloihin ennustetaan hyvää kasvua vuodelle 2019, Kuntaliiton toteumaennusteen ollessa n. 28,54 Me (2018 vuoden ennuste marraskuu 2018, 27,8 Me), mutta myös epävarmuustekijöitä on ilmassa entiseen tapaan liittyen valtionosuuksien leikkauksiin. Ennustettu leikkaus Inarin kohdalla vuodelle 2019 on hieman alle 300 tuhatta euroa.

Paikallinen haaste on edelleen kuntakonsernin kiinteistökannan uudistaminen ja korjaaminen, mikä edellyttää myös taloudenpidollista varovaisuutta. Vuosi 2019 tulee kuitenkin olemaan voimakkaiden investointien (netto yli 4Me) vuosi, minkä jälkeen on tarkoitus palata maltillisemmalle tasolle. Mikäli verotulot eivät kehity ennusteiden mukaisesti, tarpeita korjausliikkeisiin saattaa nousta esiin myös kesken vuotta.

Vuoden 2019 talousarvio on pyritty rakentamaan hieman ylijäämäiseksi. Suunnitteluvuosina tavoite on pyrkiä myös selkeästi ylijäämäisiin tuloksiin ja luoda rakenteellisesti edellytykset Ivalon koulukampushankkeen toteuttamiselle. Tavoitteena on kyetä ylläpitämään hanketta ilman veronkorotusta. Varovaisuutta tarvitaan myös, mikäli uusia kiinteistöhaasteita ilmenee. Uusien hankkeiden toteuttaminen edellyttää merkittävästi ylijäämäistä käyttötaloutta ja siten myös kunnan palvelurakenteen ja toiminnan jatkuvaa tarkastelua. Uudet toimitilat vaativat menokuria ja asennoitumista toiminnan tehostamiseen.

Vuoden 2018 tapaan vuoden 2019 suunnittelua värittää luonnollisesti myös maakunta- ja soteuudistuksen sekä Pohjois-Lapin maakuntakaavan valmistelu. Sote- ja maakuntauudistuksen aikataulun venyessä epävarmuus on lisääntynyt merkittävästi. Mikäli uudistus ei etene aikataulussaan, Inarin kunnan tulee varautua myös tekemään omia ratkaisujaan. Sote-kulut ovat myös Inarissa voimakkaassa kasvussa, joskin erikoissairaanhoidon kulukehitys on ollut hyvää ja ylitykset on voitu kattaa sisäisillä määrärahasiirroilla. Kuntakenttään suhteutettuna Inarin tilanne on kuitenkin varsin vahva ja edellytykset hyvät. Haasteena on sisäisesti kuitenkin edelleen yhtiörakenteen kehittäminen ja konsernin ohjauksen parantaminen. Tätä työtä on aloitettu vuonna 2018 ja työ jatkuu vuonna 2019. Investointitarpeet ovat konsernitasolla edelleen merkittäviä. Konsernilainakanta oli vuoden 2017 tilinpäätöksessä edelleen korkeahko 6 328 €/asukas, mutta huomioitavaa on edelleen myös konsernin hyvä tuloksentekokyky ja kertynyt ylijäämä (23,37Me, 3400 €/asukas).

Aluetalouden näkökulmasta kunnan kasvun edellytykset paranevat selkeästi vuonna 2019 uusien asuntojen valmistumisen myötä. Tämä tukee elinkeinoelämän sekä väestömäärän kasvua. Pisteittäistä asuntopulaa tulee kuitenkin edelleen esiintymään ja pyrkimys asuntojen lisärakentamisen edistämiseksi mm. Inarissa ja Saariselällä jatkuu edelleen vuonna 2019.

Kunnan ohjauksessa keskeinen kuntastrategia tulee olemaan myös vuonna 2019 päivityksen tarpeessa. Vuoden 2018 aikana on alettu laatia kuntastrategian kovaa ydintä, elinvoimaohjelmaa. Työ strategisen ohjauksen parantamiseksi jatkuu vuonna 2019 ja se ulotetaan koskemaan myös koko kuntakonsernia.

Toni K. Laine

kunnanjohtaja