Kunnanjohtajan katsaus talouden ja toiminnan suunnitteluun vuosille 2022-2024

07.12.2021

Valtuuston käsittelyyn talous- ja toimintasuunnitelmat tulevat 9.12. Päätöksentekoa voit seurata verkkosivuillamme. TÄSSÄ LINKKI  ESITYSLISTOIHIN JA PÖYTÄKIRJOIHIN

Kunnanjohtajan katsaus talouden ja toiminnan suunnitteluun

Vuoteen 2022 ollaan siirtymässä kohtuullisen optimistisissa tunnelmissa. Koronapandemia tulee varmasti olemaan pitkään läsnä arjessa, mutta rokotuskattavuuden edistyminen on osaltaan vähentämässä huolia tulevasta kehityksestä. Inarin kunnan osalta erittäin suuri merkitys on kuitenkin luonnollisesti myös rokotuskattavuuden edistyminen maailmalla keskeisillä markkina-alueillamme. Valtion voimakkaat taloudelliset tukitoimenpiteet pelastivat kunnat rahoituskriisiltä pandemian vaikeimman ajan osalta. Inarin kunnan taloudellinen kehitys on ollut koko pandemian ajan varsin vakaata ja myös tulevat vuodet näyttävät kohtuullisen vakaille. Merkittäviä leikkauspaineita saattaa kuitenkin kohdentua lähitulevaisuudessa erityisesti kuntien valtionosuuksiin. Verotulokehitys jatkunee kohtuullisen stabiilina, mikäli aluetalous pääsee käynnistymään täysimääräisesti.

Inarin kunnan osalta verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2022 n. 30 Me ja valtionosuuksia 27,7Me. Toimintakulujen odotetaan kasvavavan n. 2,2, %. Tilikauden tulos 2022 ennakoidaan koko kunnan osalta noin 514 te alijäämäiseksi. Alijäämä selittyy talousarviossa olevien 1,55 Me euron laskennallisten alaskirjausten myötä, jotka kohdistuvat Inarin nykyisiin koulurakennuksiin. Alaskirjauksilla varaudutaan uuden koulun rakentamiseen vanhojen rakennusten tilalle.

Suunnitteluvuosina 2023-2024 on edessä suuri muutos sosiaali- ja terveydenhuollon siirtyessä hyvinvointialueiden vastuulle. Taloussuunnittelu sisältää näiden vuosien osalta vielä jonkin verran epävarmuutta, mutta tulos on nykyisten laskelmien perusteella asettumassa n. 585 te ylijäämäiseksi vuonna 2023 ja 456te vuonna 2024. Nettoinvestointeja on suunnitteilla vuosille 2022 3,9Me ja vuosille 2023-2024 keskimäärin 2,3Me. Rahoituksen osalta taloussuunnitelma pitää sisällään lainanottoa ensi vuodelle 3Me. Nettona pitkäaikaiset lainat lisääntyvät 1,4 Me.  

Mikäli uuden koulun rakentaminen Inariin hyväksytään kiinteistöleasing -mallilla, tulevat myös kunnan leasing-vastuut merkittävästi lisääntymään taloussuunnitelmakauden lopulla. Yleisesti tulevien vuosien suurimmat investoinnit kohdistuvat kouluihin, varhaiskasvatukseen sekä erilaisiin näihin toimintoihin liittyviin kalustamisiin. Vuonna 2024 ohjelmassa on myös kunnantalon remontti. Sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöihin kohdistuvat investoinnit on tarkoitus pitää toistaiseksi matalina, sillä omaisuuden vuokraamisen järjestelyistä ei ole vielä saatavilla tietoa siirtymäajan jälkeiseltä osalta.

Taloussuunnittelussa suurimmat epävarmuustekijät ovat edelleen matkailun käynnistyminen täysimääräisesti alueella sekä tuleva valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon suhde. Inarin aluetalous näyttää kuitenkin alkavan toipua lujaa vauhtia koronapandemiasta ja mm. väkiluku on ollut voimakkaassa kasvussa (syyskuu 2021 ennakkoväkiluku 6963). Haasteena tulee lähivuosina jälleen olemaan kunnan asuntotilanne sekä osaavan työvoiman saatavuus. Erittäin tärkeää kokonaistalouden kehityksen näkökulmasta on myös matkailuun liittyvien investointien käynnistyminen pitkän taukojakson jälkeen.

Uudenlaisten kuntien aika on koittamassa taloussuunnittelukaudella vuonna 2023. Inarin kunnan pitkään suotuisasti kehittynyt talous antaa hyvät lähtökohdat tähän siirtymään.

Yhteenvetona tilanteesta voidaankin todeta, että Inarin kunta siirtyy kohtuullisen hyvästä asemasta kohti suurta hyvinvointialueuudistuksen jälkeistä aikaa. Vaikka epävarmuustekijöitä taloudellisen kehityksen näkökulmasta on runsaasti, kuntakentän kokonaisuus arvioiden inarilaiset lähtökohdat kohdata muutoksia ovat varsin hyvällä tasolla.

Toni K. Laine
kunnanjohtaja

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: