Kunnanhallituksen tiedote inarilaisille koronatilanteesta ja kevättulvaan varautumisesta

05.05.2020

Katsaus kunnan toiminnoista koronakevään aikana

Poikkeusolot ovat muuttaneet kunnan toimintaa monella tavalla ja vaatineet sekä esimiehiltä että henkilöstöltä poikkeuksellista epävarmuuden sietokykyä ja keskittymistä akuutin tilanteen hoitamiseen kuntalaisten palvelut turvaten. Koronatilanne on vaikuttanut kaikkien kuntalaisten ja yritysten, yhteisöjen toimintaan. Kunnan toimielimet ovat edelleen tarpeen mukaan kokoontuneet ja osittain siirtyneet sähköiseen kokouskäytäntöön.

Koronatilanne Inarin kunnan alueella on rauhallinen

Tilanne koronapandemian suhteen on Inarin kunnan alueella rauhallinen. Edelleen on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta ja noudattaa Valtioneuvoston ohjeita. Viimeisimmän Lapin sairaanhoitopiirin infektioyksikön arvion mukaan mahdollinen epidemiahuippu ajoittuu kesäkuulle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeiden mukaisesti myös Inarin kunnassa on helpotettu virusnäytteen ottamista. Tämän hetkisen suosituksen mukaisesti näyte otetaan kaikilta, joilla on koronavirustautiin sopivia oireita (kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi, ripuli). Inarin kunta tiedottaa aktiivisesti kunnan kotisivulla www.inari.fi  koronatilanteesta ja muutoksista kunnan palveluissa.

Yritysten tukeminen koronatilanteessa

Elinkeinot & kehitys Nordica on koonnut Inarin kunnan kotisivuille yrityksiä varten kattavan tie­to­pa­ke­tin mm. erilaisista tukimuodoista erikokoisille yrityksille.

Inarin kunta avasi 14.4.2020 yksinyrittäjien korona-avustuksen haun. Avustuksen viimeinen hakupäivä on 31.8.2020. Elinkeino- ja kehittämispalveluiden koko vakituinen henkilöstö toimii poikkeustilanteessa yritysneuvontatyössä.

Myös investointi- ja liiketoimintaympäristö on kunnassa muuttunut ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuoksi tilapäisesti heikommaksi kokonaisuudessaan. Kunnanhallitus on antanut konserniyhtiöille ohjeen tilapäisten, esimerkiksi vuokriin liittyvien huojennusten myöntämisestä yri­tyk­sil­le koronavirustilanteen ajaksi.

Kevättulvaan varautuminen Inarin kunnassa

Lapissa varaudutaan ennätyssuuriin tulviin. Viileä sää siirtänee tulvahuipun touko-kesäkuun vaihteeseen. Ivalojoen valuma-alueella lumen vesiarvot ovat ennätyssuuret ja ennusteiden mukaan vesi voi nousta korkealle. Tulvahuippu on keskiennusteen mukaan samaa tasoa kuin keväällä 2005, jolloin Ivalojoessa mitattiin vuodesta 1960 alkavan havaintojakson ennätysvirtaama.

Inarin kunta varautuu yhdessä muiden viranomaisten kanssa kevättulvaan ja on mukana Lapin alueen tulvatyöryhmässä. Ivalossa tulvapenkereiden korottaminen on meneillään ja kolmasosa korotettavista penkereistä on tavoitekorkeudessa. Kiinteistöjen omistaja voi varautua kevään tulvatilanteeseen seuraamalla aktiivisesti tiedotteita, hankkimalla tarvittaessa suojaustarvikkeita ja siirtämällä irtaimen omaisuuden pois tulva-alueelta. Inarin kunnan kotisivulle on avattu oma tulvatiedotus-sivu

Yhdessä eteenpäin

Poikkeuksellisesta keväästä huolimatta Inarissa uskotaan tulevaisuuteen ja asteittaiseen paluuseen normaalitilaan. Kunta jatkaa investointihankkeitaan normaalisti ja mm. Ivalon koulukeskushanke on etenemässä kohti valtuuston päätöksentekoa. Erilaisten rajoitteiden vaiheittainen poistuminen ja ohjeistukset järjestää palveluita normaalista poikkeavalla tavalla kuitenkin haastavat merkittävästi kunnan palveluorganisaatiota.

Koronakriisillä tulee olemaan pitkäaikaisia heijastumia mm. kuntien verotulokertymään ja siten myös Inarin kunnan talouteen. Kriisi koettelee kovasti paikallisia asukkaita, yrittäjyyttä, työllisyyttä ja siten luonnollisesti myös kuntaa. Kunnanhallitus kehottaakin kaikkia kuntalaisia suosimaan mahdollisimman paljon paikallisia yrityksiä asioinnissaan. Yhdessä selviämme tämänkin kevään koettelemuksista ja pääsemme jälleen rakentamaan Inarin kuntaa yhä paremmaksi paikaksi asua ja elää. Kriisin jälkihoito tulee kestämään kauan, mutta tilanne on toisaalta myös osoittanut, kuinka joustavasti palveluita kyetään järjestämään ja toimintatapoja muuttamaan pakon edessä. Inarin kunnanhallitus kiittää kuntalaisia ymmärryksestä sekä myöskin yhteiskunnallisesta aktiivisuudesta, jota on osoitettu mm. erilaisten keräysten ja avunjakelun puitteissa. Inarilainen yhteishenki kantaa myös vaikeiden aikojen ylitse.

4.5.2020
Inarin kunnanhallitus

 

 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: