Kirjastot ryhtyivät kehittämään keinoja kansanvallan vahvistamiseksi – Inarin kunnan kirjastotoimi mukana

20.01.2021

Hanketyöntekijä Tapio Kumpula istuu kirjastossa osallistamispisteessä.

Kirjastoista kansanvallan foorumeita -hankkeessa eri kokoiset kirjastot eri puolilla Suomea kehittävät konsepteja, joiden avulla kirjastot voisivat toimia osallistumisen, kohtaamisten ja turvallisen keskustelun alustoina.

Kuudessa kirjastossa eri puolilla Suomea on alkanut Sitran käynnistämä hankekokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää ja laajentaa kirjastojen tekemää demokratiatyötä. Kirjastoista kansanvallan foorumeita -hankekokonaisuudessa kehitetään ja testataan konsepteja, joilla kirjastoista kehitetään keskustelevan demokratian virtuaalisia ja fyysisiä kohtaamispaikkoja, osallisuuden edistäjiä ja kohtaamisten mahdollistajia. Mukana ovat Oulun, Turun, Pietarsaaren, Imatran, Inarin ja Mäntyharjun kirjastot. Sitra on hankekokonaisuuden käynnistäjä, koordinoija ja rahoittaja.

Turvallisen ja rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun merkitykseen on viime aikoina kiinnitetty entistä enemmän huomiota yleisen keskusteluilmapiirin koventuessa. Yksi esimerkki tästä on Ylen ja Erätauko-säätiön marraskuussa lanseeraama viisivuotinen Hyvin sanottu – Bra sagt -kampanja, jossa myös Sitra on mukana kumppanina.

”Inarin kirjastoissa kokeillaan muun muassa sitä, miten kirjasto tilana pystyy tiedottamaan paremmin kuntalaisia koskevista hankkeista. Teemme tätä esimerkiksi osallistavaan budjetoinnin ja kevään 2021 kuntavaalien merkeissä. ”, marraskuussa hanketyöntekijänä aloittanut Tapio Kumpula tiivistää. Inarissa kehitetään Tutustu ja vaikuta! -pisteitä kuntalaisille oman arkensa parantamiseksi kirjastoissa. Hanke tekee yhteistyötä muun muassa osallisuuskeskus Ainolan ja Inarin viestintäpajan kanssa.

Osallistavaa budjetointia ja vaalihuumaa

Osana kokeilua Inarissa tavoitellaan uusia tapoja tavoittaa kuntalaisia, kuten kirjastotilat, kirjastoauto, Osallisuuskeskus Ainola ja WhatsApp. Esimerkiksi vuoden 2021 osallistuvan budjetoinnin ehdotuksia kerätään ja esitellään näiden pisteiden kautta. ”25.1.–14.2. voi ehdotuksia lähettää myös puhelimitse videona, ääniviestinä, WhatsApp-viestillä tai tekstiviestinä.”, Tapio toteaa.

Kuntavaalien alla hanke järjestää vaalipaneelien sarjan. Paneeleja varten starttaa myös Ääniviestejä ehdokkaalle -kampanja, jossa kerätään tenttikysymyksiä ehdokkaille. ”Paneeleista yritämme saada vuorovaikutukselliset, niin että katsojat pääsisivät etänä osallistumaan koronarajoituksista huolimatta.”, Kumpula selittää, ”Onneksi kunnasta löytyy tällaisten hybriditilaisuuksien järjestämiseen tietotaitoa!”  

Kokeilukonsepteissa ollaan isojen ja pienien aiheiden äärellä

Kokeilujen tavoitteena on testata erilaisia vuorovaikutuksen muotoja ja parantaa kansalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Kokeiluissa etsitään toimivia kohtaamisen muotoja ja konseptoidaan saatujen kokemusten pohjalta toimintamalleja, joilla kirjastoista voidaan kehittää kansanvallan foorumeita monilla eri tavoilla. Kaikkien konseptien on myös tarkoitus olla otettavissa käyttöön valtakunnallisesti.

Esimerkiksi Mäntyharjulla kehitetään erityisesti pienten kuntien kirjastoihin soveltuvia, etäyhteyksiin perustuvaa konseptia nuorten ja poliitikkojen kohtaamiseen. Mäntyharju kokeileekin jo nyt pilottivaiheessa konseptin skaalaamista Pieksämäen kirjastoon. Imatralla taas kohderyhmänä ovat ikäihmiset, joiden osallistumiskynnystä kirjaston virtuaalisiin kyselytilaisuuksiin madalletaan digituen avulla
Turussa puolestaan toiminnan muotoina ovat mm. taiteen menetelmiä hyödyntävät työpajat ja kokeilun jalkautuminen paikkoihin, joissa politiikan etäiseksi kokevat ihmiset ovat ennestään. Pietarsaaressa taas pyritään herättämään ihmiset havaitsemaan, että sekä pieniin että isoihin asioihin voi vaikuttaa ja etsitään keinoja tuoda EU-aiheet lähemmäs ihmisiä. Oulussa suunnitelmissa on EU-teemaiset ”Globaalista Lokaaliin -verkkokeskustelut sekä kirjastossa pidettävät ”Kansanvallan kahvit”- ja Nyt saa sanoa! -keskustelutilaisuudet.

Kokeilu arvioidaan ulkopuolisen arvioitsijan toimesta. Kokeilujen aikana toimintamallille etsitään jatkuva rahoitus ja sitä kehitetään kokemusten pohjalta. Kirjastot kansanvallan foorumeina -kokeilua on valmisteltu laajassa yhteistyössä ja mukana ovat olleet mm. eduskunnan puhemiesneuvosto, eduskunnan kirjasto, Yleisten kirjastojen neuvosto, Suomen kirjastoseura, oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, ulkoministeriö, Euroopan komission Suomen edustusto, Nuorisovaltuustoliitto, Kuntaliitto sekä Sitra.

Hanketyöntekijä Kumpula työskentelee Ivalon kirjastolla ja päivystää myös tiistaisin 11.30-14 Osallisuuskesksus Ainolassa. "Juttelemaan saa tulla todella pienellä kynnyksellä. Haluamme tietää mikä toimii ja mikä ei, joten palaute on kultaakin kalliimpaa.”, Kumpula virnistää. Ehdotuksia ja palautetta voi myös lähettää numeroon 040 524 8294 WhatsAppissa tai tekstiviestitse.

 


Faktalaatikko
Mistä on kyse?

Kirjastoista kansanvallan foorumeita -hankekokonaisuuden taustaa

2020-luvulla yhteiskunnallinen polarisaatio näyttää syvenevän eri puolilla maailmaa, eikä kansanvaltaisuus ole enää yhtä laajasti jaettu itseisarvo kuin vielä jokin aika sitten. Eri maissa on viime vuosina nähty lukuisia esimerkkejä siitä, kuinka äänettömiksi ja osattomiksi itsensä kokeneet ihmiset ovat nousseet barrikadeille. Myös Suomessa osallisuus ja kansalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen tavat ovat murroksessa.

Suomen kaltaiselle pienelle maalle kansalaisten luottamus toisiinsa ja yhteiskunnan instituutioihin on edelleen ja tulevaisuudessa ensiarvoisen tärkeä voimavara. Tämä edellyttää sitä, että kaikilla on mahdollisuus saada luotettavaa tietoa omaan elämäänsä vaikuttavista päätöksistä sekä tulla myös kuulluksi itseään koskevissa asioissa. Tämän vuoksi yhteiskunnallisen keskustelun edellytyksiä tulee vahvistaa. Lisätietoja löytyy Sitran hankesivuilta


 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: