Johtavan lääkärin huolenaiheita

29.05.2020

Kun koronatilanne on rauhoittunut mukavasti, on aikaa kiinnittää huomiota myös muihin ajankohtaisiin asioihin. Tulvaa odotellessa olemme terveyskeskuksessa huolestuneina panneet merkille, että meilläkin pitkäaikaissairaat jättävät vuosikontrolleja väliin koronainfektion pelossa. Oireita kuunnellaan ja lääkäriin tuloa pitkitetään vähän turhankin kauan. Kuten valtakunnallinen viestintä korostaa, on tärkeää käydä sovituissa kontrolleissa ja hakeutua hoitoon perussairauksen pahenemisen tai esimerkiksi uuden rintakipuoireen takia. Kiireellisiä aikoja annamme tilanteen mukaan joko samalle päivälle tai viikon sisään, kiireettömät vastaanottoajat pyörivät normaalisti ja halutessaan voi varata myös etävastaanottoajan, jos liikkuminen on hankalaa tai terveyskeskukseen tulo mietityttää. Terveyskeskuksessa asioiville annamme kirurgisen suunenäsuojuksen käyttöön. Maskia tulee käyttää koko terveyskeskuksessa oleskelun ajan, ja se otetaan pois kasvoilta, kun poistutaan rakennuksesta ja samalla on hyvä desinfioida kädet.

Toinen huolestuttava ilmiö on selvästi huomattavissa oleva alkoholin käytön lisääntyminen. Alkoholin aiheuttamat päivystyskäynnit ovat lisääntyneet, samoin aiheeseen liittyvät muut yhteydenotot. Onko syynä poikkeusolot, eristäytymisen aiheuttama yksinäisyys ja nopea kesän tulo, joka tapauksessa on hyvä pysähtyä miettimään omaa päihteiden käyttöään. Terveyskeskus tarjoaa apua 24/7, jos koet oman tai läheisesti päihteiden käytön ongelmaksi. Soita päivystävän sairaanhoitajan numeroon 0407709187 tai poliklinikan ajanvarausnumeroon 0401887400, jos asia on ajankohtainen.

Uusimman THL:n kouluterveyskyselyn mukaan peruskoulun 8.–9.-luokkalaisista yhä suurempi joukko saa alkoholia täysi-ikäisiltä. Kyselyyn vastanneista nuorista jopa 38,6 % ilmoitti saaneensa alkoholia oman äidin, isän tai täysi-ikäisen sisaruksen hankkimana tai niin, että juomat oli otettu kotoa ilman vanhempien lupaa. Huolestuttava tieto. Nuorten hyvin edistynyttä raitistumiskehitystä tulee tukea entisestään. On hätkähdyttävä tilanne, kun omat vanhemmat muodostavat sille näin merkittävän uhan.

Terveellinen ja turvallinen kesän viettäminen on kannustavin palkinto pitkän koulu- ja kaiken muun työn jälkeen, olivat sitten juhlimismahdollisuudet millaiset tahansa. Nuorten terveellisen elämän tulee olla yhteinen päämäärämme. Siksi kaikkien kasvatusvastuussa olevien aikuisten on autettava ja tuettava tässä nuoria.

Tilastot osoittavat myös, että yli 65-vuotiaiden ja erityisesti sen ikäisten naisten alkoholin käyttö on lisääntynyt 1980-luvulta lähtien. Iän myötä kyky reagoida päihteisiin muuttuu, kyky sietää alkoholia heikkenee, tasapainoaisti ei enää ole sama kuin ennen ja sisäelimet vaurioituvat herkemmin. Yli 60-vuotiaiden maksasairauksien määrä on kasvanut 50 % 2000-luvulla. Eläkeikäisten alkoholin kulutuksen riskiraja on 7 alkoholiannosta (esimerkiksi olutpulloa tai viinilasia) viikossa. Mikäli käytössä on lääkkeitä, täytyy olla erityisen varovainen alkoholin kanssa. Yhteisvaikutukset voivat olla arvaamattomia.
Eli, terveelliset elämäntavat kunniaan, säännölliset kontrollit rullaamaan ja herkästi uusissa oireissa yhteys terveyskeskukseen!

Oikein liikunnallista, rentouttavaa, terveellistä, aurinkoista kesää kaikille ja lämpimät onnittelut kaikille opintonsa päättäville, onnea ja valoisaa tulevaisuutta!

Ivalossa 29.5.2020
Johtava lääkäri Outi Liisanantti

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: