Inarin kuntastrategiaa täydennetään 2019

01.07.2019

Tulevaisuuden hyvinvoiva ja elinvoimainen Inari

Millä me elämme, miten me elämme?
Kuinka kuntalaisten hyvinvointia, onnellisuutta ja osallisuutta edistetään?
Miten turvata mahdollisimman hyvät palvelut olemassa olevilla resursseilla?

Vuoden 2019 aikana olemassa olevaa kuntastrategiaa on tarkoitus täydentää ja konkretisoida. Strategiaa tehdään FCG:n vetämänä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyönä. Suunnitteilla on tilaisuudet kuntalaisten ja henkilöstön osallistamiseksi elokuussa. Kuntastrategia pohjaa Inarin kunnan elinvoimaohjelmalle 2019 - 2025, jonka elinvoimalautakunta ja kunnanhallitus on osaltaan hyväksynyt. Ohjelmaa käsitellään valtuuston elokuun kokouksessa  Inarin kunnan elinvoimastrategia 2019-2025 - kunnanhallituksen esitys valtuustolle hyväksyttäväksi


Inarissa lähdetään siitä, että kunnan elinvoimaa edistetään parhaiten tukemalla monipuolista elinkeinoelämää, kuntalaisten toimeliaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Ohjelman tavoitteet nousevat koko kunnan ja sen kylien erityispiirteistä ja paikallisista lähtökohdista,

Kunnanjohtaja Toni K.Laine kertoo, että elinvoimaohjelman on tarkoitus toimia kuntastrategiatyön kovana ytimenä. Elinvoima kietoutuu luonnollisesti kaikkeen kunnan toimintaan ja sen tulee siten olla näkyvillä vahvasti kuntastrategiassa.  Olosuhteet Inarissa ovat toisaalta vaativat mm. etäisyyksien vuoksi, mutta toisaalta olosuhteet ovat juuri se tekijä, joka luo Inarin vetovoiman poikkeuksellisena asuinpaikkana, elämäntapana ja vierailukohteena, toteaa Laine.  

Kuva: Juha Kauppinen