Inarin kunta vahvisti vuodelle 2024 tuloveroprosentiksi 6,4 – kiinteistöveroihin ei muutoksia

16.11.2023

Valtuusto päätti kokouksessaan 16.11.2023 yksimielisesti vahvistaa vuoden 2024 tuloveroprosentiksi kunnanhallituksen esityksen mukaisesti 6,4 prosenttia. Tänä vuonna (2023) tuloveroprosentti on 6,36. Vuodesta 2024 alkaen tuloveroprosentti tulee lain mukaan ilmoittaa prosenttiyksikön kymmenyksen tarkkuudella, kun se vuoteen 2023 on ilmoitettu sadasosan tarkkuudella. Tämä koskee kaikkia kuntia. 

Valtuusto päätti pitää kiinteistöveroprosentit kunnanhallituksen esityksen mukaisesti nykyisellä tasolla: 

 • Yleinen kiinteistöveroprosentti (sis. rakennukset ja maa-alueet) 1,35
 • Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,55
 • Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,15
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 3,00
 • Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00
 • Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti on yleinen kiinteistöveroprosentti
 • Kuntien on ilmoitettava veroprosentit verohallinnolle 17.11.2023 mennessä.  


Kokouksen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin verkkosivuillamme (linkki alla)
Valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat


Tuloveroprosentti

Kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennettiin 12,64 prosenttiyksiköllä hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyttyä 1.1.2023. Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastuslaitoksen toiminnan järjestäminen siirtyi tuolloin kunnilta hyvinvointialueille ja tämä toi muutoksia myös kuntien verotukseen. Inarin kunnan tuloveroprosentti oli 19% ennen muutosta.   

Inarin kunnassa tuloveroa arvioidaan kuluvana vuonna kertyvän n. 11 milj. euroa ja ensi vuonna arvio on n. 10 milj. euroa.

Kiinteistöveroprosentit

Kiinteistöveroja on kuluvalle vuodelle arvioitu kertyvän n. 5,3 milj. euroa. Tulevina vuosina verokehityksen arvioidaan pysyvän jokseenkin saman tasoisena.

Vuosi 2023

 • Yleinen kiinteistövero on tällä hetkellä Lapissa keskimäärin 1,20 % ja koko maassa 1,08 %. Lapin läänissä korkeimmat prosentit ovat Rovaniemellä 1,55 %, Pelkosenniemellä 1,40 %, Simossa ja Sodankylässä 1,40 % ja Inarissa 1,35 %.
 • Vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti on Lapissa keskimäärin 0,50 % ja koko maassa 0,51 %. Pelkosenniemen, Posion, Rovaniemen, Savukosken ja Utsjoen prosentit ovat korkeammat kuin Inarissa. Inarissa ko. prosentti on tällä hetkellä 0,55 %.
 • Muiden, kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti on Lapissa keskimäärin 1,23 % ja koko maassa 1,18 %. Lapin kunnista 12:lla kunnalla on korkeampi prosentti kuin Inarissa. Inarissa ko. prosentti on tällä hetkellä 1,15 %.
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti on Lapissa keskimäärin 2,24 % ja koko maassa 2,01 %. Lapin kunnista 6:lla kunnalla on korkeampi prosentti kuin Inarissa. Inarissa ko. prosentti on tällä hetkellä 3,0 %.

Yhteisövero

Kunnan osuus yhteisöverotuotosta on kuluvalle vuodelle arvioitu toteutuvan n. 2,4 milj. euroa. Ensi vuoden arvio Kuntaliiton mukaan on hieman alhaisempi, n. 2 milj. euroa. Yhteisöverotuottoon vaikuttaa valtakunnallinen yhteisöverokertymä, johon kunta ei voi suoraan vaikuttaa.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: