Inarin kunta pyytää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmasta lausuntoja

julkaistu: pe 23.12.2016 klo 11:21


Yhdenvertaisuuden juuret ovat Suomen perustuslaissa. Sen mukaan ihmiset ovat samanarvoisia lain edessä. Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus ovat hyvin läheisesti toisiinsa kietoutuneita periaatteita. 

 

Kunnanhallitus pyytää suunnitelmasta lausuntoja 20.2.2017 mennessä. Lausuntopyyntö on lähetetty Inarin kunnan sosiaali- ja terveys-, sivistys-ja tekniselle lautakunnalle, yhteistyötoimikunnalle, saamelaiskäräjille sekä yhdenvertaisuusvaltuutetulle. Suunnitelmasta voivat antaa lausuntoja kaikki muutkin julkiset organisaatiot,  yhdistykset ja yksityiset henkilöt. Vapaamuotoiset lausunnot tai muutosesitykset tulee toimittaa 20.2. mennessä osoitteeseen inari@inari.fi

 

INARIN YHDENVERTAISUUS-JA TASA-ARVOSUUNNITELMA (luonnos lausuntokierrokselle)

 

Lisätietoja antaa:
Anne-Marie Kalla


Henkilöstösihteeri-suunnittelija
Pargoviehâčällee-vuávájeijee

p. 040 723 0697

Inarin kunta / Aanaar kieldâ

Kommentointi

Otsikko:
Sähköposti:
Kommentti: