Inarin kunta kannustaa käyttämään rohkeasti saamen kieliä /VIDEOT

28.11.2019

Inarin kunta osallistui saamen kielen teemaviikkoon esittelemällä muutaman kunnan saamenkielisistä työntekijöistä ja palveluista. Tarinat ovat inarinsaameksi, pohjoissaameksi tai koltansaameksi. Videoissa on suomenkielinen tekstitys. Ne on toteutettu Inarin kunnan viestintäpajan nuorten työnä. Inarin kunta haluaa auttaa saamenkielisiä löytämään palvelut ja kannustaa työntekijöitään rohkeasti käyttämään saamen kieltä.

Inarin kunta kouluttaa vuosittain oikeusministeriön avustuksella omia työntekijöitään (1-2) saamenkielisiksi. Koulutus kohdistetaan niille aloille, joissa saamen kielen osaajista on suurin tarve.

Mirja Laiti, avohoidon johtaja (pohjoissaame)
Mirja Laiti, rabasfuolahusa hoavda, sosiála- ja dearvvasvuohtadoaibma, tel. 040 844 5627

Raisa Aaltonen ja Aino Riihimäki, terveydenhoitajat (pohjoissaame)
Raisa Aaltonen, dearvvašvuođadivššár, Anàr girkogili deavvašvuođadállu, tel. 040 844 5628
 

Kotipalvelutyöntekijä Sointu Lintula ja kylätyöntekijä Vilho Fofonoff (koltansaame)
Sointu Lintula, dommkääzzkõstuâjjlaž, Če´vetjääu´r vu´vdd, te´l. 040 764 0863
Vilho Fofonoff, sijddtuâjjlaž, dommkääzzkõs Če´vetjäu´rr – Njauddâm vu´vdd, te´l. 040 172 8431

Aino Kitti, välinehuoltaja (inarinsaame)
Aino Kitti, piergâshuolâtteijee, tiervâsvuođâkuávdáš, puh. 040 197 3285

Anne-Marie Kalla, viestintä- ja yhteistoimintapäällikkö (inarinsaame)
Anne-Marie Kalla, viestâdem-já ohtsâstoimâhovdâ, puh. 040 723 0697

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: