Inarin kunta etsii tekijää Inarin kuntastrategiakuvalle - Jätä tarjouksesi 19.4.mennessä (huom! aikataulu muuttunut)

28.03.2024

Inarin kuntastrategian 2030 strategiakuvan hankkiminen

Huom! Aikataulu muuttunut, tarjous jätettävä 19.4. mennessä.

Pyydämme tarjouksia Inarin kuntastrategian 2030 visualisoimiseksi yhdeksi strategiakuvaksi.
Linkki: Tarjouspyyntö Inarin kuntastrategian 2030 strategiakuvan hankkimisesta

Tarjouksen voi jättää perjantaihin 19.4.klo 15.00 mennessä sähköpostiosoitteeseen inari@inari.fi. Tarjousviestin otsikkoon tunniste: STRATEGIAKUVA-TARJOUS

Inarin kuntastrategia 2030 mukainen strategiakuva
Inarin kuntastrategia 2030 halutaan visualisoida yhdeksi strategiakuvaksi. Pyydämme tarjousta kuntastrategian vision, arvojen, neljän pääpainopisteen ja toiminnallisten tavoitteiden (kuntastrategian diat 1–5) kuvaamisesta ja kiteyttämisestä kuvaksi.

Strategiakuvan tarkoitus: Katsoja saa yhdellä silmäyksellä kokonaiskuvan siitä mitä Inarin kunta strategialla tavoittelee, ja mitkä ovat tärkeimmät toiminnalliset asiat ja arvot. Kuva puhuttelee eri ikäisiä paikallisia asukkaita, ja siksi sen suunnittelussa paikallistuntemus on tärkeää.Strategiakuvalle halutaan näyttävä, selkeä ja innostava ulkoasu, joka tukee strategian pääsanomaa ja tavoitteita. Visuaalisuus ilmentää aidosti inarilaisuutta, Inarin luontoa ja kulttuuria. Kuvan tulee olla saavutettavuuskriteerit täyttävä. Ilmeessä tulee näkyä tarvittava Inarin kunnan logo.

Tarjouksen tulee sisältää strategiakuvan graafisen ilmeen kokonaisvaltainen suunnittelu ja toteutus valmiina digitaalisena aineistona tilaajan käyttötarkoituksiin soveltuvissa tiedostomuodoissa ja kieliversioina.Strategiakuvaa tullaan käyttämään power point-diana Inarin kunnan asioita esiteltäessä asukkaille ja mm. sidosryhmille, ns. Inarin kunnan "käyntikorttina" sekä verkkosivuilla, somemarkkinoinnissa, asukaslehdessä painettuna, mahdollisesti myös muuna painotuotteena. Strategiakuva tulee valmistaa kaikkiin näihin tarpeisiin sopivissa tiedostomuodoissa. Strategiakuvan tulee sisältää muutamia strategiasta nousevia ja yhdessä sovittavia sanoja tai lauseita, Inarin kunta vastaa käännösten tilaamisesta ja niiden kustannuksista. Kuva tulee toteuttaa suomeksi, inarinsaameksi, pohjoissaameksi, koltansaameksi ja englanniksi (mainitut sanat tai tekstit). 

Inarin kuntastrategiaan pääset tutustumaan tästä linkistä: Inarin kuntastrategia 2030 

Inarin kuntastrategian visio, toiminta-ajatus ja arvot

INARI – Voimakas luonnostaan ja INARI - Elinvoiman ja hyvän elämän vastuullinen edistäjä
Inarin kunnan arvot ovat YHTEISÖLLINEN – PAIKALLINEN – ROHKEA – VASTUULLINEN

Strategian painopisteinä ovat

  • LUONTO Luonnon kestävä käyttö. Inarin ainutlaatuinen luonto on kaiken toiminnan perusta. Hyödynnämme luontoa vastuullisesti luontopääomaa vahvistaen.
  • ELINVOIMA Elinkeinojen monipuolistaminen ja ympärivuotisuuden kehittäminen. Hallitusti kehittyvät elinkeinot ovat kunnan elinvoiman perusta. Monipuolistamme elinkeinoja ja kehitämme ympärivuotisuutta.
  • SAAMELAISUUS Saamen kielten ja kulttuurin edistäminen. Saamelaisuus on arvokas osa Inarin kuntaa. Edistämme saamen kielten ja kulttuurin asemaa yhteistyössä muiden saamelaisalueen toimijoiden kanssa
  • HYVÄ ELÄMÄ Sosiaalisesti kestävä kasvu. Sosiaalisesti kestävä kasvu ja ylisukupolvisuuden merkityksen ymmärtäminen ovat hyvän elämän perusta. Edistämme yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten turvallisuutta sekä erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointia.

    Tarjoukseen vastaaminen

Tarjous tulee toimittaa viimeistään perjantaihin 19.4.klo 15.00 mennessä sähköpostiosoitteeseen inari@inari.fi Sähköpostiviestin otsikon tulee olla: STRATEGIAKUVA-TARJOUS. Tarjouspyyntö sisältää hankinnan kohteen tarkemman kuvauksen, tarjousten arviointi- ja vertailukriteerit, tarkemmat sopimusehdot. Luethan siis ehdottomasti varsinaisen tarjouspyynnön tarkoin. Tässä vielä kiteytettynä asiat, jotka tarjouksessa tulee toimittaa.

  • Tarjouksen hinnan tulee sisältää kaikki tarjouspyynnössä pyydetyt tiedot ja tarjouspyynnön mukaisen palvelun tuottamisesta aiheutuvat kokonaiskulut ml. matkustuskustannukset. Hinta pyydetään ilmoittamaan arvonlisäverottomana (0 % alv)
  • Toteuttajan CV tai vastaava esittely
  • Strategiakuvan toteutussuunnitelma (enintään kaksi A4-sivua) sisältäen aikataulutuksen ja inarilaisen näkökulman strategiakuvaan
  • Tarjouksessa on esitettävä vähintään kaksi (2) referenssiä aiemmista töistä

Lisätietokysymykset on lähetettävä 15.4.2024 16.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen inari@inari.fi. Sähköpostiviestin otsikon tulee olla: STRATEGIAKUVA-KYSYMYS. Kysymyksiin kootaan vastaukset 16.4.klo 15.00 mennessä www.inari.fi > tiedotteet (Tämä tiedote tarjouspyynnöstä).


Tarjouspyyntö: 
Tarjouspyyntö Inarin kunnan strategiakuvasta

Tarjouspyynnön liitteet: 
1.Inarin kuntastrategia 2030 (pdf-tiedosto)

2. Esimerkit strategiakuvista:
Kone Oy, Linkki: https://www.kone.com/fi/yhtio/visio-ja-strategia/
Muonion kunta: Muonion kunnan strategiakuva
Verkosta löytyy runsaasti lisää esimerkkejä strategiakuvista haulla "strategiakuva"


Tarjouksia innolla odottaen:

Kehitysjohtaja Henna Kontsas
Viestintä- ja yhteistoimintapäällikkö Anne-Marie Kalla

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: