Inarin kunnassa käytössä oleva korkeusjärjestelmä N60 muuttuu vuodenvaihteessa valtakunnalliseksi N2000-järjestelmäksi

06.11.2019

Inarin kunnassa käytössä oleva korkeusjärjestelmä N60 muuttuu vuodenvaihteessa valtakunnalliseksi N2000-järjestelmäksi. Siirtymäaika on huhtikuun loppuun asti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että olemassa olevaan aineistoon lisätään nykyiseen N60-korkeuteen noin 20 cm. Luku riippuu siitä, ollaanko Inarissa, Ivalossa vai Saariselällä. Luku on saatu vertaamalla N60 ja N2000 geoidimalleja keskenään kylittäin ja laskemalla niiden välinen erotus.

Inarin kirkonkylällä erotus järjestelmien välillä on +19cm

Ivalossa +20cm

Saariselällä +24cm

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun Ivalon kylän keskustan kerran 100 vuodessa oleva tulvakorkeus ja alin rakentamiskorkeus on +123,12m N60-järjestelmässä, on se uudessa N2000-järjestelmässä +123,32m. Taloja ei silti rakenneta 20cm korkeammalle kuin ennen, korkeusluku vain muuttuu vastaamaan paremmin todellista korkeutta merenpinnasta.

Lisätietoja:

Mittausinsinööri Mäkynen Pekka

pekka.makynen@inari.fi

+358 40 569 0560