Inarin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen palvelut 1.3.2019 alkaen

28.02.2019

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen kuntalaisille ja toimijoille tiedoksi, että Inarin kunnan ympäristöyksiköllä ei ole valmiutta ympäristönsuojelun viranomaistehtäviin puutteellisten henkilöstöresurssien vuoksi 1.3.2019 alkaen.

Suurin vaikutus resurssivajeella on toimijoihin, joilla on ympäristönsuojelulain ja/tai maa-aineslain mukaisia lupa-/ilmoitusasioita vireillä tai tulossa vireille. Resurssivaje viivästyttää lupien käsittelyä.

Pahoittelemme asiaa ja pyrimme korjaamaan tilanteen mahdollisimman pian.

Lisätietoja: ympäristöyksikön johtaja Minna Saramo puh. 0400 662 510

Inarin kunta Ympäristöyksikkö