Inarin kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018

julkaistu: pe 07.06.2019 klo 11:59


Valtuusto hyväksyi vuoden 2018 tilinpäätöksen kokouksessaan 6.6.2019.

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Vuosi 2018 jatkoi Inarin kunnan ja kuntakonsernin talouden hyvää kehitystä huolimatta jälleen turbulenttiseksi muuttuneesta ympäristöstä. Kuntien talous vuonna 2018 koki merkillisen rytmihäiriön verovuodelta 2017 periytyneiden muutosten ja kunnallisveron oikaisujen myötä. Inarin kunnassa ilmiö ei onneksi näkynyt negatiivisella tavalla. Paikallisesti kunnan taloudessa merkittävä vaikutus oli työllisyyden hyvällä kehityksellä sekä voimakkaasti jatkuneella rakentamisella. Investoinnit kunnan alueelle tulevat näkymään pitkään positiivisina tekijöinä kunnassa. Menokehityksen pysyttyä varsin hyvin arvioidulla tasolla, vuoden 2018 voidaan sanoa olleen talousnäkökulmasta varsin menestyksekäs. Menokehityksen arviointia kuitenkin vaikeuttavat erityisesti jatkuvat kiinteistöhaasteet, jotka edellyttävät myös nopeita ratkaisuja.

Vuoden 2018 osalta Inarin kunnan ja kuntakonsernin hyvä taloudellinen kehitys jatkui siis pitkälti ennakoidusti. Vuonna 2018 toimintakate oli lähes arvioidun mukainen 48,546 milj. eli n. 0,011 milj. euroa arvioitua vähemmän. Investointien osalta nettomenot olivat n. 1,917 milj., eli n. 0,7 milj. euroa arvioitua pienemmät. (v. 2017 2,866 milj.). Kunnan lainakanta puolestaan putosi 1889 euroon/asukas (v. 2017: 2 012 €/as.) Verotuloja kertyi n. 27,99 milj. eli n. 1,442 milj. euroa arvioitua enemmän. Kasvussa olivat erityisesti kunnallisveron ja kiinteistöveron tuotot, yhteisöveron kuitenkin jäätyä n. 3,5% vuoden 2017 tuotosta. Valtionosuuksien osalta kertymä oli suhteellisen tasainen 23,428 milj. euroa eli n. 0,099 milj. arvioitua enemmän, mutta 0,028 milj. vähemmän kuin v. 2017. Valtionosuuksien kehittymiseen liittyy edelleen jatkossa merkittävää epävarmuutta, mihin tulee varautua kunnan taloussuunnittelussa.

Yhteenvetona koko kunnan tulos muodostui vuodelta 2018 n. 1,653 milj. euroa ylijäämäiseksi. Tulos on hyvä ja vastaa hyvin tavoitetta kehittää rakenteellista kantokykyä suurten kiinteistöinvestointien kantamiseksi.

Kuntakonsernin osalta tulos oli myös vuonna 2018 varsin hyvä. Konsernin lainakanta putosi vuoden 2017 6328 eurosta/asukas vuonna 2018 6038 euroon/asukas. Inarin kuntakonsernin ylijäämäksi muodostui vuodelta 2018 n. 3,99 Me, kumulatiivisen ylijäämän ollessa vuoden 2018 tilinpäätöksen myötä n. 26,27 Me.

Viime vuoden tilinpäätöskatsauksessa esittämäni ennuste kuntakentän vaikeuksista piti pitkälti paikkansa vuonna 2018. Inarin aluetalous toimii kuitenkin hyvin erilaiselta pohjalta kuin muun Suomen ja yksi keskeinen syy sille, miksi Inarin osalta vuosi 2018 oli myös hyvä, liittyy juuri pitkälti poikkeukselliseen elinkeinorakenteeseen sekä onnistuneeseen paikalliseen elinvoimapolitiikkaan, yritysten investointien jatkuessa runsaina. Keskimääräinen työttömyysaste Inarissa putosi lähes 3% vuodesta 2017, mitä voidaan pitää erinomaisena parannuksena. Asuntorakentamisen edistyminen auttanee myös jatkossa osaltaan työvoiman saatavuutta Inarissa ja tukee siten kunnan kehitystä. Tavoitteena tulee olla maltillinen väestönkasvu. Merkittävimmät haasteet ovat Inarissa jatkossakin korjausvelan purkamisessa ja kunnan kiinteistökantaa mm. kouluja ja päiväkoteja uusitaan tulevina vuosina runsaasti. Tämä luo painetta kunnan talouteen, mutta mikäli talouskasvu pysyy hyvällä tasolla, investoinneista selvittäneen ilman merkittäviä muutoksia verorasituksessa.

Vuoden 2018 tilinpäätöksen yhteydessä esitän kiitokset hyvään tulokseen johtaneesta yhteistyöstä ja ponnisteluista kunnan sekä kuntakonsernin henkilöstölle, johtoryhmälle sekä luottamushenkilöille. Vakaa ja terve kuntatalous on kaiken kehityksen perusta.

Toni K. Laine, kunnanjohtaja