Inarin kunnan sosiaali- ja terveysjohtajaksi THM Jaakko Seppänen

julkaistu: ti 26.02.2019 klo 10:34


Valtuusto on 21.2. valinnut sosiaali- ja terveysjohtajan virkaan THM Jaakko Seppäsen. Seppänen on hoitanut sosiaali- ja terveysjohtajan viransijaisuutta 1.9.2018 lukien.

Sosiaali- ja terveysjohtaja toimii sosiaali- ja terveysosaston toimialajohtajana, sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijänä ja kunnan johtoryhmän jäsenenä. Sosiaali- ja terveysjohtajan vastuualueena ovat kunnan sosiaali- ja terveydenhuolto, työllistämispalvelut, ympäristöterveydenhuolto, ympäristönsuojelu, eläinlääkintähuolto ja maaseututoimi.

Jaakko Seppänen on työskennellyt Inarin kunnan palveluksessa vuodesta 2011 alkaen laitoshoidon johtajan virassa.

Yhteystiedot:

Jaakko Seppänen

Sosiaali- ja terveysjohtaja

jaakko.seppanen@inari.fi

p. 040 518 9059

 "Luonto on minulle erityisen läheinen ja tärkeä paikka kulkea ja olla. Pyrin liikkumaan luonnossa mahdollisimman paljon mm. kalastellen, metsästellen tai muuten vaan,  toteaa Jaakko Seppänen"

Kuva: Jaakko Seppänen.