Inarin koulun ja monitoimitalon kuntotutkimus valmistunut

julkaistu: pe 08.02.2019 klo 13:25


Pohjois-Suomen Betoni –ja Maalaboratorio Oy:n kuntotutkimusseloste koskien Inarin koulua ja monitoimitaloa on valmistunut. Huoltajille ja tilojen käyttäjille suunnattu tiedotustilaisuus järjestettiin Inarin koululla 7.2.

Kunnanjohtaja on käynnistänyt Inarin koulun sisäilmaongelmien vuoksi virkavalmistelun uusien tilojen hankkimiseksi ja sijoittamiseksi Inarin kirkonkylälle. Vaikka sisäilmaongelmat koululla todennäköisesti saadaan hallintaan, uusien tilojen rakentaminen Inariin on kunnanjohtajan mukaan varmin ratkaisu pitkällä aikavälillä.

Suurin sisäilmanlaatua heikentävä ja kiireellisin toimenpiteitä aiheuttava tekijä tutkimusten mukaan on sisäilmassa havaitut eristevillakuidut. Toimenpiderajat ylittäviä määriä havaittiin lähes kaikista laskeumanäytteistä (21/22). Kuituongelman syy pyritään selvittämään ja ratkaisemaan viivytyksettä.

Monitoimitalon rakennetutkimuksissa havaittiin mikrobivauriota maanpinnan alapuolisissa osissa, halkaistun sokkelin villa- ja korkkieristeissä. Vaurioita havaittiin myös lattiarakenteeseen jätettyjen vanhojen lämmitysputkien eristeissä. Koulun puolella mikrobivaurioita ei todettu niin laajalti, mutta kaikki tutkitut eristeet todettiin kuitenkin kosteiksi/märiksi. Vaurioiden mahdollisuus on siis olemassa ja jopa todennäköinen. Koulun puolella ei tehty vanhojen lämmitysputkien osalta mitään tutkimuksia. Sisäilmamittauksissa (19 kpl) ei havaittu tavanomaisesta poikkeavia mikrobipitoisuuksia ja/tai lajeja.

Terveydenhoitotilojen hajuongelmaa selvitettäessä havaittiin, että viemäriliitoksissa on vuotoja. Viemärikaasut voivat aiheuttaa oireilua ja terveyshaittaa. Ongelman laajuus selvitetään ja liitokset tiivistetään.Ilmanvaihdossa todettiin puutteita ja sen kunnostamiseksi on jo ryhdytty toimenpiteisiin.

Kaikki mahdolliset parannustoimet toteutetaan ripeästi. Varhaiskasvatuksen osalta toimitaan jo osin väistötiloissa ja koko varhaiskasvatuksen toiminta on tarkoitus siirtää toisiin tiloihin.

Väistötiloja kaikelle toiminnalle on selvitetty syksystä saakka. Inarin kirkonkylällä ei ole ollut väistötiloja saatavilla koulun toiminnoille. Oppilaita on tällä hetkellä 132.Inarin kunnassa on käynnistetty valmistelu uusien tilojen hankkimiseksi ja sijoittamiseksi Inarin kirkonkylälle.  Inarin kunnassa etsitään aktiivisesti kokonaisvaltaista ratkaisua toimintojen järjestämiselle tulevaisuudessa.