Inarin koulukiinteistön remontti ja tutkimukset etenevät

julkaistu: ke 28.11.2018 klo 12:59


Inarin koulukiinteistön remontti ja tutkimukset etenevät

Inarin kirkonkylän koulu ja päivähoito aloitettiin kesän jälkeen poikkeustilanteessa, kun koulukiinteistön B-rakennuksessa eli monitoimitalossa tapahtui elokuussa vesivahinko. Vesivahingon korjaustyöt ovat aiheuttaneet huolta tilojen sisäilman laadusta. Myös aiempien oireilujen johdosta on huoltajilla sekä henkilöstössä noussut esiin huoli sisäilman laadusta koko kiinteistössä mukaan lukien koulun A-rakennus. Vanhempainyhdistys on esittänyt huolensa asiasta kirjelmällä kuntaan. Inarin koulussa oppilaita on 131 ja Inarin päiväkodissa (Urbi ja Tammukat) lapsia on 38.

Koulukiinteistön sisäilma-asiaa on käsitelty syksyn aikana sivistyslautakunnassa ja sisäilmatyöryhmässä. Inarissa järjestettiin 25.10.2018 sisäilmaa koskeva päiväkodin ja koulun yhteinen vanhempainilta, jossa asiantuntijat vastasivat sisäilmaa koskeviin kysymyksiin. Tilaisuudessa kerrottiin remontin tilanteesta, kiinteistön historiasta ja kunnan suunnitelluista sekä toteutuvista toimenpiteistä. Tilaisuudessa kuultiin vanhempien ajatuksia koulun kehityksestä yleisemminkin tulevina vuosina.

B-rakennuksen remontin odotetaan olevan valmis kokonaisuudessaan ensi vuoden alussa. Koko koulukiinteistön rakenteiden kuntotutkimukset ja sisäilmatutkimukset ovat parhaillaan käynnissä.

Väistötilat- remontti valmistunee ensi vuoden alkuun

Väistötiloja toiminnoille on etenkin päivähoidon osalta etsitty vesivahingon sattumisesta saakka. Inarin kirkonkylällä ei ole ollut saatavilla tiloja välittömästi. Remontti vaikuttaa eniten päiväkotien toimintaan. Päiväkodin ryhmistä Urbi on muuttanut sijaistiloihin 14.11 2018 ja Siidan kammi on päivittäin päiväkotien käytössä marras- ja joulukuussa 2018. Koulun toiminnalle soveltuvia tiloja ei ole löydetty.

Kaikkea opetusta ei ole siirretty remontin ajaksi B-puolelta pois, mutta oireilevien osalta siirrot on tehty. Siirtoja tehdään edelleen tarvittaessa. Remontin vuoksi kouluruokailu on syksyn ajan järjestetty luokissa.

Rakenteiden ja sisäilman tutkimukset käynnissä

Havaittujen sisäilmaongelmien syyn selvittämiseksi on käynnistetty rakenteiden kuntotutkimukset. Tilapalvelu liikelaitos on tilannut Pohjois-Suomen Betoni –ja Maalaboratorio Oy, PBM Oy:ltä tutkimussuunnitelman ja tutkimuksen Inarin koulukiinteistön rakenteiden kunnon selvittämiseksi. Rakenteiden ja sisäilman tutkimus on aloitettu marraskuussa. Tämän hetken näkemyksen mukaan suunnitellut tutkimukset on toteutettu ja tulokset saadaan raportoitua tammikuun loppuun mennessä.

Terveydensuojeluviranomainen voi antaa määräyksiä terveyshaitan poistamiseksi, mutta määräysten tulee perustua viranomaisen tekemään tarkastukseen sekä riittäviin ja luotettaviin mittauksiin, näytteisiin, tutkimuksiin, selvityksiin tai havaintoihin. Terveydensuojeluviranomaisen lisäksi sisäilmaongelmien selvitystyöhön osallistuu Inarin kunnassa monien eri hallintokuntien edustajista koottu sisäilmatyöryhmä, jossa on mm. tilapalvelun, kouluterveydenhuollon, työterveyshuollon, työsuojelun, koulutoimen ja vanhempainyhdistyksen edustajia. Inarin koulukiinteistön asiaa käsitellään seuraavan kerran rakenteiden ja sisäilman tutkimustulosten valmistuttua.

Koulukiinteistön perussiisteys

Inarin koulukiinteistön perussiisteyteen on kiinnitetty huomiota mm. terveydensuojelutarkastajan käynnillä. Tiloja on tyhjennetty syksyllä ylimääräisestä tavarasta, jotta perusteellinen siivoustyö onnistuu säännöllisesti. Inarin koulukiinteistön siivoustason mitoitusta eli Inarin Kiinteistöt Oy:lta tilattavan siivoustyön määrää on lisätty (mm. lattioiden koneellista puhdistamista). Inarin koulu on siirtynyt kengättömyyteen monien Suomen koulujen lailla. Hyvä perussiisteys on tärkeä myös kiinteistössä tehtävien sisäilmatutkimusten onnistumiseksi.

Sisäilmasta epäillyt oireet

Päivähoidon sekä koulun osalta lasten huoltajia kehotetaan ottamaan yhteys terveydenhoitajaan, mikäli lapsella on oireita, joiden epäilee johtuvan sisäilmasta. Lapset saadaan näin ohjattua hoito- ja tutkimustarpeen arvioivalle lääkärille. Wilman kautta on toteutettu koko koulun oppilaille, huoltajille sekä henkilöstölle kysely. Kyselyn avulla on kartoitettu se, kuinka moni kokee saavansa sisäilmasta johtuvia oireita, millaisia oireet ovat, missä tiloissa oireita koetaan ja milloin oireet ovat alkaneet. Vuoden 2019 alussa arvioidaan myös tarvetta teettää työterveyslaitoksen sisäilmastokysely henkilöstölle sekä THL:n oirekysely koululaisille. Tiedon saaminen ja kerääminen ovat oleellisen tärkeitä kiinteistöön kohdistuvien lisäselvitysten kohdentamiseksi.